1
00:02:05,560 --> 00:02:06,519
Wei Wuxian je mrtvý!

2
00:02:06,599 --> 00:02:07,840
Měli bychom slavit!

3
00:02:07,920 --> 00:02:09,119
PŘED ŠESTNÁCTI LETY

4
00:02:15,599 --> 00:02:16,560
Konečně!

5
00:02:16,639 --> 00:02:17,919
Taková skvělá zpráva!

6
00:02:18,000 --> 00:02:20,460
Jen díky spojenectví
klanu Jiang s dalšími rodinami,

7
00:02:20,539 --> 00:02:23,660
s klanem Lan, klanem Jin a klanem Nie,

8
00:02:24,139 --> 00:02:27,380
se podařilo Yilingského patriarchu
Wei Wuxiana konečně porazit.

9
00:02:27,479 --> 00:02:30,039
Přesně tak. Když se ho
v dětství klan Jiang ujal,

10
00:02:30,159 --> 00:02:32,479
nikdo netušil,
jaký démon z něj vyroste.

11
00:02:32,919 --> 00:02:33,759
Takový nevděk.

12
00:02:33,879 --> 00:02:35,879
Zradil vlastní rodinu
a stal se z něj rebel.

13
00:02:36,199 --> 00:02:38,520
Kvůli němu byl
klan Jiang skoro vyhlazen.

14
00:02:39,479 --> 00:02:40,680
Já být Jiang Chengem,

15
00:02:40,800 --> 00:02:42,360
zabil bych ho mnohem dřív.

16
00:02:53,479 --> 00:02:55,199
Získal jsem Tygří pečeť!

17
00:03:02,400 --> 00:03:04,120
Tygří pečeť!

18
00:04:19,419 --> 00:04:20,759
LAN ZHAN
LAN WANGJI

19
00:04:28,439 --> 00:04:29,480
Lan Zhane.

20
00:04:39,519 --> 00:04:40,800
Pusť mě.

21
00:04:50,720 --> 00:04:51,600
Jiang Chengu.

22
00:04:52,480 --> 00:04:54,800
Wei Wuxiane!

23
00:05:00,399 --> 00:05:02,360
Táhni do pekel!

24
........