1
00:02:21,400 --> 00:02:22,479
Už tolik let

2
00:02:23,719 --> 00:02:26,319
střeží mé spirituální vědomí

3
00:02:27,719 --> 00:02:29,039
toto tajné místo

4
00:02:29,800 --> 00:02:31,879
a nikdo sem té doby nevstoupil.

5
00:02:32,599 --> 00:02:34,299
Co se stalo s mistryní mé matky?

6
00:02:36,280 --> 00:02:37,439
Vaší matky?

7
00:02:37,879 --> 00:02:38,759
Přesně tak.

8
00:02:39,159 --> 00:02:40,340
Mé jméno je Wei Wuxian.

9
00:02:40,719 --> 00:02:42,520
Klan Jiang mě pouze vychoval,

10
00:02:42,960 --> 00:02:44,840
mou matkou ale byla Cangse Sanren

11
00:02:45,360 --> 00:02:48,039
a Baoshan Sanren byla její učitelka.

12
00:02:51,599 --> 00:02:54,759
Uplynulo opravdu mnoho let.

13
00:02:57,520 --> 00:02:58,360
Tehdy

14
00:02:59,439 --> 00:03:01,520
neměla Baoshan Sanren
ještě žádné žáky.

15
00:03:02,039 --> 00:03:03,319
Ale teď

16
00:03:05,560 --> 00:03:07,159
už i její žáci mají potomky.

17
00:03:08,280 --> 00:03:10,039
A jeden teď stojí přede mnou.

18
00:03:14,159 --> 00:03:15,000
Bohužel,

19
00:03:16,520 --> 00:03:18,080
po našem posledním setkání

20
00:03:19,199 --> 00:03:20,919
se stáhla do ústraní

21
00:03:22,199 --> 00:03:26,000
a já se příliš styděla ji vyhledat.

22
00:03:29,120 --> 00:03:29,960
Mistryně,

23
00:03:30,479 --> 00:03:31,639
taky mám otázku.

24
00:03:32,479 --> 00:03:35,120
Byla jste to vy, kdo nás sem přivedl?

25
00:03:35,759 --> 00:03:36,599
Ne.
........