1
00:02:09,840 --> 00:02:10,719
Jak to?

2
00:02:17,639 --> 00:02:19,120
Jak to, že mě neposlouchají?

3
00:02:19,719 --> 00:02:20,560
Kdo za tím je?

4
00:02:20,879 --> 00:02:21,719
Kdo?

5
00:02:39,879 --> 00:02:41,120
To ty?

6
00:02:55,439 --> 00:02:56,560
Vůdče Wene,

7
00:02:56,879 --> 00:02:57,960
těší mě.

8
00:02:59,039 --> 00:03:00,800
Odkud jsi získal úlomek kovu Yin?

9
00:03:04,199 --> 00:03:05,879
Víte, já už jednou zemřel.

10
00:03:06,759 --> 00:03:10,240
My dva k vám jdeme
jak jinak než z pekla.

11
00:03:18,280 --> 00:03:19,520
Vůdče Wene,

12
00:03:19,719 --> 00:03:22,759
právě jsem dokončil svou
novou spirituální zbraň.

13
00:03:23,840 --> 00:03:25,439
Zatím ji nikdo neviděl.

14
00:03:25,680 --> 00:03:28,080
Co je to a jak to,
že přebije i moc kovu Yin?

15
00:03:28,400 --> 00:03:29,759
Dal ti to Xue Yang?

16
00:03:30,120 --> 00:03:31,240
Tak jak je to?

17
00:03:47,240 --> 00:03:48,400
Vůdče Wene,

18
00:03:48,879 --> 00:03:50,199
tahle spirituální zbraň

19
00:03:50,840 --> 00:03:52,479
není kov Yin.

20
00:03:53,000 --> 00:03:53,840
Říkám jí

21
00:03:54,479 --> 00:03:59,000
Tygří pečeť.

22
00:05:00,240 --> 00:05:03,079
Tygří pečeť?

23
00:05:17,680 --> 00:05:18,680
Wei Yingu!

24
00:05:44,120 --> 00:05:44,959
Wei Yingu.

25
........