1
00:02:05,200 --> 00:02:06,599
Už se zas pokoušíš o nemožné!

2
00:02:06,719 --> 00:02:07,879
Je ještě vůbec člověkem?

3
00:02:08,360 --> 00:02:10,759
Čím se liší od loutek,
které jsme zabíjeli?

4
00:02:13,479 --> 00:02:14,520
Wei Wuxiane...

5
00:02:17,120 --> 00:02:18,400
Vážně jsi to byl ty?

6
00:02:25,000 --> 00:02:25,960
Jiang Chengu,

7
00:02:27,719 --> 00:02:30,200
ty si taky myslíš, že jsem
poslední kov Yin našel já?

8
00:02:31,919 --> 00:02:33,299
I pokud není skutečná loutka,

9
00:02:33,520 --> 00:02:35,080
řekni mi, v čem je teda jiný?

10
00:02:35,439 --> 00:02:36,879
Přivolat zpět něčí vědomí,

11
00:02:37,240 --> 00:02:38,840
to je přece nesplnitelný úkol.

12
00:02:40,680 --> 00:02:41,520
Ano.

13
00:02:42,280 --> 00:02:44,120
Ani pro mě to není lehké.

14
00:02:46,120 --> 00:02:50,039
Ale jeho sestře jsem se
vychloubal, že to dokážu.

15
00:02:51,639 --> 00:02:54,159
Všichni tady věří, že ho přivedu zpátky.

16
00:02:55,520 --> 00:02:58,280
Musí se mi to podařit,

17
00:02:59,280 --> 00:03:01,560
jinak si utrhnu pořádnou ostudu.

18
00:03:12,360 --> 00:03:13,199
Co to děláš?

19
00:03:13,280 --> 00:03:14,120
Co dělám?

20
00:03:14,240 --> 00:03:15,400
Na to mi odpověz ty!

21
00:03:16,280 --> 00:03:17,240
Wei Wuxiane,

22
00:03:17,439 --> 00:03:19,259
vybudoval sis opravdu skvělou pověst.

23
00:03:21,479 --> 00:03:22,520
Co se tady děje?

24
00:03:26,120 --> 00:03:26,960
Wen Qing.

25
........