1
00:02:11,360 --> 00:02:12,199
Vcítění.

2
00:02:12,680 --> 00:02:13,560
To ne!

3
00:02:13,759 --> 00:02:14,719
Příliš nebezpečné.

4
00:02:15,479 --> 00:02:16,479
Je to pochybná metoda,

5
00:02:16,560 --> 00:02:18,159
stačí málo a může se vymknout.

6
00:02:18,280 --> 00:02:19,419
Můžeš se v ní ztratit.

7
00:02:19,879 --> 00:02:21,879
-Bez pořádného--
-Na řeči není čas.

8
00:02:22,639 --> 00:02:23,960
Zaujměte místa. Začneme.

9
00:02:24,680 --> 00:02:26,680
Ať na nás Hanguang Jun
dlouho nečeká.

10
00:02:27,360 --> 00:02:29,000
Jin Lingu, ty budeš dohlížet.

11
00:02:29,240 --> 00:02:30,080
Já?

12
00:02:30,240 --> 00:02:31,159
Tobě nevadí--

13
00:02:32,719 --> 00:02:34,520
Ty chceš, ať na tebe dohlížím já?

14
00:02:34,719 --> 00:02:35,919
Pokud mistr Jin nechce,

15
00:02:36,000 --> 00:02:36,879
udělám to já.

16
00:02:38,039 --> 00:02:38,879
Jin Lingu,

17
00:02:39,400 --> 00:02:41,080
máš u sebe jiangský zvonek?

18
00:02:49,599 --> 00:02:52,560
Stříbrný zvonek klanu Jiang
dokáže zklidnit a soustředit mysl.

19
00:02:53,240 --> 00:02:54,520
Použijeme ho jako signál.

20
00:02:56,479 --> 00:02:57,539
Měl bych to být já.

21
00:02:58,759 --> 00:03:00,000
Před chvílí ses cukal.

22
00:03:00,080 --> 00:03:01,039
Najednou zase chceš.

23
00:03:01,240 --> 00:03:03,360
Jsi náladový jak holka.

24
00:03:03,439 --> 00:03:04,280
Jingyi.

25
........