1
00:00:04,266 --> 00:00:05,656
Karen!

2
00:00:05,868 --> 00:00:08,671
Kar... Karen...

3
00:00:08,898 --> 00:00:10,244
O co jde? Vy jste mě neviděla?

4
00:00:10,328 --> 00:00:12,118
Samozřejmě, že viděla, ale utekla jsem,
protože mi váš obličej říká,

5
00:00:12,202 --> 00:00:14,571
- že chcete na něco peníze.
- No jo, to chci.

6
00:00:14,656 --> 00:00:16,093
Co to bude dneska? Terapeutičtí psi

7
00:00:16,177 --> 00:00:19,875
pro matky po porodu?
Improvizační kurzy pro trpící PTSD?

8
00:00:19,960 --> 00:00:23,484
Ne, dobrý nápad, oba dva,
ale myslel jsem na...

9
00:00:27,414 --> 00:00:29,985
- Chci ukončit systémový rasismus.
- Pro rány boží.

10
00:00:30,070 --> 00:00:32,162
Jen tady v nemocnici.
Začneme zlehka, ne?

11
00:00:32,247 --> 00:00:33,991
Páni, to je docela kontroverzní postoj.

12
00:00:34,076 --> 00:00:35,342
Odcházíte a souhlasíte s rasismem.

13
00:00:35,426 --> 00:00:36,647
Typická Karen, Karen.

14
00:00:36,798 --> 00:00:38,737
Moje podráždění nemá nic společného

15
00:00:38,822 --> 00:00:40,867
s mými názory na rasismus.

16
00:00:41,309 --> 00:00:42,661
Proč dnes, Maxi?

17
00:00:42,808 --> 00:00:43,907
Věděl jsem, že se na to zeptáte,

18
00:00:43,991 --> 00:00:45,524
ale na to není odpověď,
protože bychom měli pokládat

19
00:00:45,608 --> 00:00:47,336
jinou otázku – proč ne včera?

20
00:00:47,420 --> 00:00:48,375
Proč ne před rokem?

21
00:00:48,492 --> 00:00:50,625
Proč ne před dvěma lety,
když jsem tuhle nemocnici převzal?

22
00:00:50,710 --> 00:00:52,969
Systémový rasismus
měla být první věc,

23
00:00:53,054 --> 00:00:54,572
kterou jsem se měl zabývat,
........