1
00:01:12,491 --> 00:01:14,491
- Všetko v poriadku?
- Áno.

2
00:01:19,211 --> 00:01:20,451
- Áno?
- To som ja.

3
00:01:20,531 --> 00:01:22,471
<i>- Počúvam.</i>
- Je tu problém.

4
00:01:23,011 --> 00:01:24,451
- Aký problém?
- Mám zraneného.

5
00:01:27,251 --> 00:01:29,451
Vysaď ho pred nemocnicou
a nech drží hubu.

6
00:01:29,531 --> 00:01:30,811
Dobre.

7
00:02:00,211 --> 00:02:01,931
<i>Celé je to tvoja chyba, Frankeur.</i>

8
00:02:02,151 --> 00:02:05,351
- Máš strach o Frankeura?
- Trochu.

9
00:02:05,651 --> 00:02:08,151
Bez nás by bola
Jackie Greinerová mŕtva.

10
00:02:08,251 --> 00:02:10,491
Privrel oči pred tým,
čo sa stalo v hoteli.

11
00:02:10,611 --> 00:02:13,131
Nemyslíš, že sme boli trochu nevďační?

12
00:02:15,651 --> 00:02:18,971
Ten, čo na neho kričí,
je istotne Greinerov právnik.

13
00:02:19,391 --> 00:02:24,231
Potom, čo spôsobil
v Greinerovom dome, si to zaslúži.

14
00:02:25,291 --> 00:02:26,931
S dovolením, páni.

15
00:02:32,211 --> 00:02:33,651
To bolo tak vážne?

16
00:02:33,731 --> 00:02:37,011
Nie, len som povedala tomu kreténovi
ako robiť svoju prácu.

17
00:02:37,611 --> 00:02:39,051
Caplan, potrebujem ťa.

18
00:02:39,131 --> 00:02:41,031
Načo?
Doraziť Jackie Greinerovú?

19
00:02:41,171 --> 00:02:43,971
Nie, ale musíme sa porozprávať.

20
00:02:44,131 --> 00:02:47,411
Sestra hovorí, že sa na
pohotovosti niečo deje.

21
00:02:47,971 --> 00:02:49,551
Porozprávame sa neskôr.

22
00:02:52,251 --> 00:02:55,171
<i>Upokojte sa, postaráme sa o vás.</i>
........