1
00:00:11,240 --> 00:00:13,700
Místní mu říkali Tyran nebo Obr.

2
00:00:14,240 --> 00:00:17,700
Dali se dohromady
a toho šmejda oddělali.

3
00:00:17,740 --> 00:00:19,320
<i>McElroyova žena Trena řekla,</i>

4
00:00:19,370 --> 00:00:21,910
<i>že ví,
kdo jejího muže zabil.</i>

5
00:00:21,950 --> 00:00:23,700
<i>Policie ale odmítá jednat.</i>

6
00:00:23,740 --> 00:00:26,960
<i>Vyšetřovatelé uvedli,
že její verze je nepravděpodobná.</i>

7
00:00:27,000 --> 00:00:29,420
Znám lidi, kteří vědí,

8
00:00:29,460 --> 00:00:31,000
kdo střílel na Kena McElroye.

9
00:00:31,040 --> 00:00:33,710
Ale za celé ty roky,

10
00:00:33,750 --> 00:00:36,880
to nikomu neřekli.

11
00:00:39,640 --> 00:00:41,510
Jste si naprosto jistá,
že Del Clement

12
00:00:41,550 --> 00:00:42,720
zastřelil vašeho muže?

13
00:00:42,760 --> 00:00:44,770
Ano, viděla jsem ho.

14
00:00:44,810 --> 00:00:47,850
Jo, já ji věřím.
Není důvod nevěřit.

15
00:00:47,890 --> 00:00:51,360
Lidé se bojí říct, co viděli,

16
00:00:51,400 --> 00:00:54,440
protože mají strach
o sebe i svou rodinu.

17
00:00:56,280 --> 00:01:00,820
Proč jí neuvěřila Velká porota?

18
00:01:00,860 --> 00:01:02,410
Na to nemám odpověď.

19
00:01:02,450 --> 00:01:05,660
Trena je lhářka.
Na tom trvám.

20
00:01:05,700 --> 00:01:07,830
Jsem naprosto přesvědčený,
že šlo o komplot.

21
00:01:07,870 --> 00:01:10,620
A to jak mezi obyvateli města,
tak policejními složkami.

22
00:01:10,670 --> 00:01:13,670
Nikdo nepromluvil.
Všichni drželi při sobě.

23
00:01:13,710 --> 00:01:16,550
........