1
00:00:00,000 --> 00:00:02,080
<i>Toto prádlo patrí Montse.
Mýlim sa?</i>

2
00:00:02,240 --> 00:00:04,920
- Dievčatám som nič neurobil.
- Kde si bol, keď sa objavila Ana?

3
00:00:05,080 --> 00:00:07,119
V La Guardii sú nejaké dievčatá.

4
00:00:07,279 --> 00:00:09,999
<i>Čudný chlapík, ten Nicolás.</i>
Doniesol prádlo, ktoré si si mala obliecť.

5
00:00:10,159 --> 00:00:13,479
A volal ma „Montse“.
Boli noci, keď ani nechcel sex.

6
00:00:14,040 --> 00:00:16,520
<i>Zbláznili ste sa?</i>

7
00:00:16,680 --> 00:00:20,080
<i>Keď nájdeme toho, kto vzal dievčatá,</i>
pravdepodobne ho poznáš.

8
00:00:20,240 --> 00:00:24,240
<i>Je to niekto, kto sa po celý ten čas
skrýva medzi vami.</i>

9
00:00:24,400 --> 00:00:26,960
Bojím sa, že to dievča pôjde von,
že ju uvidí...

10
00:00:27,200 --> 00:00:30,120
Chceš, aby sme odtiaľto vypadli?
Pôjdeme do Barcelony,

11
00:00:30,280 --> 00:00:32,200
myslím, že je to najlepšie.

12
00:00:33,120 --> 00:00:35,400
Nezabudnem na to. Pomôž mi ju nájsť.

13
00:00:35,560 --> 00:00:37,440
- Myslíš, že to nerobím?
<i>- Nie!</i>

14
00:00:37,600 --> 00:00:41,080
Nemôžeš sa Lucíi otočiť chrbtom,
nemôžeš predstierať, že neexistuje!

15
00:00:41,240 --> 00:00:42,040
Si v poriadku?

16
00:00:42,080 --> 00:00:46,100
<i>Už nikdy nebudeš sama hovoriť
s mojou dcérou, počuješ? Choď od nej preč.</i>

17
00:00:46,240 --> 00:00:48,280
To všetko je moja chyba.
Nebol to tvoj otec,

18
00:00:48,440 --> 00:00:50,360
Nicolás s tým nemal nič spoločné.

19
00:00:50,520 --> 00:00:52,800
Prečo Ismael býva vedľa hotela La Guardia?

20
00:00:53,000 --> 00:00:56,280
Keď začal pracovať s drevom,
nechal som ho, aby tu založil svoju dielňu.

21
00:00:56,440 --> 00:00:59,000
Vyrezávaná podoba Any?
Nie, nežiadala som ho o to.

22
00:00:59,440 --> 00:01:02,280
........