1
00:00:01,131 --> 00:00:03,003
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

2
00:00:03,046 --> 00:00:03,829
Ak nedostanem späť, čo je moje,

3
00:00:03,873 --> 00:00:05,048
zabijem ho.

4
00:00:05,092 --> 00:00:07,007
Pusti ho! Odhoď zbraň!

5
00:00:08,356 --> 00:00:10,488
Zeke nasledoval Volanie, zachránil Cala,

6
00:00:10,532 --> 00:00:12,316
takto porazil Dátum smrti.

7
00:00:12,360 --> 00:00:14,840
- Z tohto jazera sa nikto nedostal von!
Musia byť tam.
- Nie sú tam.

8
00:00:14,884 --> 00:00:16,407
V našom Volaní bola nejaká žena.

9
00:00:16,451 --> 00:00:18,192
Vyzerala, akoby bola naozaj v nebezpečenstve.

10
00:00:18,235 --> 00:00:19,410
Angelina Meyerová ...

11
00:00:19,454 --> 00:00:21,282
Rodičia vlastnia domy na Kostarike.

12
00:00:21,325 --> 00:00:22,935
Už sú to mesiace a ani slovo.

13
00:00:22,979 --> 00:00:25,329
Povedala som polícii, že privezieme
Angelinu, aby nahlásila svojich rodičov.

14
00:00:25,373 --> 00:00:27,244
Chcem odtiaľ iba vypadnúť.
S vami.

15
00:00:27,288 --> 00:00:29,594
Ukradla mi moju prácu.
Vzala mi všetko.

16
00:00:29,638 --> 00:00:31,161
Moja mama pracovala pre vládu.

17
00:00:31,205 --> 00:00:33,076
To, čo sa stalo jej, nejako súvisí

18
00:00:33,120 --> 00:00:34,164
s letom 828.

19
00:00:34,208 --> 00:00:35,687
Preboha.

20
00:00:35,731 --> 00:00:37,080
Tá chvostová časť na Kube

21
00:00:37,124 --> 00:00:38,603
je chvostová časť z letu 828.

22
00:00:38,647 --> 00:00:40,431
Inak by to neurobilo toto
s mojou rukou,

23
00:00:40,475 --> 00:00:41,693
alebo nám nedalo to Volanie.

24
00:00:41,737 --> 00:00:42,694
........