1
00:02:26,490 --> 00:02:29,830
Ty jeden.

2
00:02:38,100 --> 00:02:42,550
Ang! Je tady tvůj otec.

3
00:02:54,050 --> 00:02:56,900
Sedni si, sedej!

4
00:03:21,330 --> 00:03:23,580
Pojď dál, Luangu.

5
00:03:25,170 --> 00:03:29,910
- Mami...
- Ang, přines otci něco k pití.

6
00:03:31,200 --> 00:03:36,080
Mami, řekni mu,
že s tím sňatkem nesouhlasím.

7
00:03:44,930 --> 00:03:48,880
Ang. Ang.

8
00:03:51,630 --> 00:03:54,680
Ang! Ang!

9
00:03:55,830 --> 00:03:57,780
Ang!

10
00:04:03,770 --> 00:04:08,310
Horký čaj.
Nic studeného nemáme.

11
00:04:17,830 --> 00:04:20,440
Pořád máš ten čajový servis?

12
00:04:20,440 --> 00:04:28,530
Ano. Už má jenom tři šálky,
Ang dva rozbila.

13
00:04:28,530 --> 00:04:33,350
A jeden je popraskaný,
tak ho nepoužívám.

14
00:04:37,320 --> 00:04:41,830
- Proč už nechodíš do školy?
- Nechci mámu zatěžovat.

15
00:04:41,830 --> 00:04:48,110
- Proč jsi mi to neřekla?
- To si s Ang vyřešíme samy.

16
00:04:51,720 --> 00:04:56,550
Tak co se stalo?
Jak k tomu vlastně došlo?

17
00:05:04,540 --> 00:05:09,400
- Musím si s tebou o něčem
promluvit. - To já taky!

18
00:05:09,400 --> 00:05:18,410
Ale buď si promluvíme v klidu,
nebo ten rozhovor ukončíme.

19
00:05:41,100 --> 00:05:44,000
Tak co si myslíš?

20
00:05:45,590 --> 00:05:49,600
Není jiná možnost.

21
00:05:49,860 --> 00:05:52,230
Jak to myslíš?

22
00:05:53,600 --> 00:05:55,800
Musíme se tomu přizpůsobit.

23
00:05:55,800 --> 00:06:00,400
........