1
00:00:41,450 --> 00:00:43,500
Neruším?

2
00:00:47,700 --> 00:00:51,190
Doktore Yoshi, přišel
jste sem až z druhého břehu?

3
00:00:51,190 --> 00:00:53,940
Asi máš hodně práce.

4
00:00:54,130 --> 00:00:58,640
- Ani ne.
- A nějak jsi zhubnul.

5
00:00:59,550 --> 00:01:03,110
Generál Tomoyuki ti vzkazuje,

6
00:01:03,110 --> 00:01:07,500
že se máš ohledně svatby
setkat s kulturním diplomatem.

7
00:01:09,090 --> 00:01:12,910
Už mě nebaví je poslouchat,
všichni melou nesmysly.

8
00:01:12,910 --> 00:01:16,720
Ale vyslechnout je musíš.

9
00:01:21,620 --> 00:01:26,000
Dobře, zítra tam zajdu.

10
00:01:32,250 --> 00:01:34,700
Co je?

11
00:01:34,700 --> 00:01:38,630
Chováš se, jako by
ses ani ženit nechtěl.

12
00:01:44,330 --> 00:01:50,620
Copak už Angsumalin nemiluješ?

13
00:02:06,430 --> 00:02:09,530
Inspektore Ongarde,
co si přejete?

14
00:02:10,040 --> 00:02:12,400
Chci si s vámi promluvit.

15
00:02:13,630 --> 00:02:17,870
- Seržante, běžte hlídat ven.
- Ano, pane!

16
00:02:18,460 --> 00:02:23,730
Jste v mém domě
takhle pozdě večer.

17
00:02:24,170 --> 00:02:30,590
- Nepřeháníte to? - Vadí vám,
že je večer? Čeho se bojíte?

18
00:02:30,960 --> 00:02:37,660
Vaše dcera je snoubenkou
synovce japonského generála,

19
00:02:37,810 --> 00:02:41,550
- takže policii máte z krku.
- O co jde?

20
00:02:41,550 --> 00:02:47,410
Luangu, radši jsem
za vámi přišel sám,

21
00:02:47,410 --> 00:02:54,120
aby lidé nemohli říct,
že si pořád ještě nevěříme.

22
00:02:54,120 --> 00:02:56,000
To nechápu.
........