1
00:01:03,818 --> 00:01:11,364
<i>Po tisíce let praktikují
věřící židé rituál zvaný "Bdění".</i>

2
00:01:12,570 --> 00:01:15,980
<i>Když jejich člen zemře, je jeho tělo
neustále sledováno.</i>

3
00:01:16,000 --> 00:01:19,000
<i>Střeží jej buď takzvaný shomer,
nebo jiný hlídač. </i>

4
00:01:19,020 --> 00:01:24,000
<i>Ten mrtvému recituje žalmy, aby jeho
duše došla klidu a byl chráněn před zlem.</i>

5
00:01:24,020 --> 00:01:30,887
<i>V případě hlídače šlo často o člena rodiny.
Shomer byl pak placený profesionál.</i>

6
00:01:30,970 --> 00:01:40,322
<i>Shomery si lidé najímali, když neměli
nikoho, kdo by provedl "Bdění".</i>

7
00:03:07,750 --> 00:03:18,950
<i>BDĚNÍ</i>

8
00:03:33,013 --> 00:03:37,680
<i>Jde o to dát vám nástroje,
abyste mohli začít nový život.</i>

9
00:03:38,157 --> 00:03:42,590
<i>A stejně jako vše ostatní
to vyžaduje čas a není to snadné.</i>

10
00:03:45,471 --> 00:03:47,274
<i>Adinah.</i>

11
00:03:48,077 --> 00:03:52,752
<i>Nechceš říct skupině
o tvém nedávném zážitku?</i>

12
00:03:52,785 --> 00:03:55,123
<i>To by bylo fajn.</i>

13
00:03:55,157 --> 00:04:04,310
Byla jsem v metru na cestě do práce
a přistoupil ke mně muž.

14
00:04:04,343 --> 00:04:08,985
Povídali jsme si
a komentoval mou sukni.

15
00:04:09,017 --> 00:04:10,689
Bylo zřejmé, o co mu jde.

16
00:04:10,721 --> 00:04:13,157
Bylo to jako...

17
00:04:13,196 --> 00:04:14,198
"Hlavně neblázni."

18
00:04:14,260 --> 00:04:16,700
- Balil tě.
- Kéž by někdo balil mě.

19
00:04:17,769 --> 00:04:21,276
Jo, ale ten člověk
vypadal jak z televize.

20
00:04:21,309 --> 00:04:25,318
Dokonalá ústa.
Byl jako...

21
00:04:25,352 --> 00:04:28,825
Ani se nesnažil
skrýt své úmysly.

22
........