1
00:00:00,042 --> 00:00:01,083
Chtěli jsme
Nolana dostat ze Země,

2
00:00:01,167 --> 00:00:04,917
abychom ho mohli vyšetřovat,
aniž by pojal podezření.

3
00:00:05,167 --> 00:00:07,125
Co získáme,
když tam pošleme Marka?

4
00:00:07,208 --> 00:00:09,833
Je to šance vidět,
co ten kluk dokáže.

5
00:00:10,000 --> 00:00:12,417
<i>A hlavně jestli má
srdce na správným místě.</i>

6
00:00:12,500 --> 00:00:14,000
Kdo sakra jsi?

7
00:00:14,083 --> 00:00:15,167
Kam letíš?

8
00:00:15,250 --> 00:00:17,875
- Jsou tam pouště.
- Ty nevíš, kam letíš?

9
00:00:17,958 --> 00:00:19,083
Běžte! Běžte! Běžte!

10
00:00:19,167 --> 00:00:21,625
<i>Prosím, neztrať o mě zájem,
zatímco budu pryč.</i>

11
00:00:21,708 --> 00:00:24,500
Ahoj, Cecile.
Támhle jste kousek vynechali.

12
00:00:24,583 --> 00:00:26,583
To jsme tu nechali jako připomínku.

13
00:00:26,667 --> 00:00:30,000
Až dokážete, že se vyrovnáte
hrdinům, kteří tu byli před vámi,

14
00:00:30,083 --> 00:00:31,500
vyčistíme to.

15
00:00:32,000 --> 00:00:33,917
Zavraždil jsi sedm lidí.

16
00:00:34,000 --> 00:00:36,292
<i>Tvá žena už má podezření.</i>

17
00:00:36,375 --> 00:00:37,542
Dominari...

18
00:00:37,625 --> 00:00:41,208
Neposlechl jste mě,
když jsem řekl, ať ten případ necháte.

19
00:00:41,292 --> 00:00:44,417
Nemusíš si dělat starosti.
Všechno je v pořádku.

20
00:02:04,500 --> 00:02:06,250
Zabijte ho!

21
00:02:14,917 --> 00:02:16,042
Teď já.

22
00:02:48,458 --> 00:02:50,000
Co to kurva...?

23
........