1
00:00:15,098 --> 00:00:23,098
Preklad z odposluchu za pomoci neúplných
automatických YouTube titulkov:

2
00:00:23,099 --> 00:00:30,099
M. M. *apríl 2021

3
00:02:08,399 --> 00:02:10,799
Kto to môže byť?

4
00:02:17,700 --> 00:02:19,633
- Vaša Excelencia, dovoľte mi
to vysvetliť. - Nie!

5
00:02:19,700 --> 00:02:21,367
Ste Lord von Erken?

6
00:02:21,400 --> 00:02:26,333
Verte, ten pán mi zasahoval do života.
Iba som sa tomu snažil zabrániť.

7
00:02:26,400 --> 00:02:29,876
Za to je jediná cena - Afrika!

8
00:02:29,900 --> 00:02:33,676
- Je šanca na návrat?
- Ďalšie inštrukcie na hranici! Odchod!

9
00:02:33,700 --> 00:02:35,467
- Áno, Vaša Excelencia.

10
00:02:35,700 --> 00:02:37,267
Ozajstná cena...

11
00:02:38,140 --> 00:02:40,094
- Anna...
- Čo sa deje?

12
00:02:43,000 --> 00:02:45,600
Mám rozkaz okamžite opustiť krajinu.

13
00:03:15,865 --> 00:03:22,685
OTROKÁRI

14
00:04:22,000 --> 00:04:28,000
- Prečo sa chceš tak bláznivo obetovať
ako tvoj muž? - Je to môj život.

15
00:04:28,000 --> 00:04:33,933
- Načo je dobrá mŕtva žena?
- Je to moja pomoc.

16
00:04:34,000 --> 00:04:39,100
- Kto mu bude potom rodiť deti?
- Predsa ja... som na to určená.

17
00:04:39,100 --> 00:04:43,200
Tým viac, keď tým mužom budem ja.

18
00:05:32,085 --> 00:05:35,426
- V poriadku, Hassan?
- Do toho, Mazu!

19
00:09:54,100 --> 00:10:00,033
Všetci pasažieri na palubu, prosím...

20
00:10:04,543 --> 00:10:10,008
Hrozné niečo... To tu bude za misia
medzi takýmito ľuďmi.

21
00:10:38,279 --> 00:10:40,957
Aká krásna slnečná krajina!

22
00:10:47,200 --> 00:10:49,967
Nikdy som nesnívala
o takomto romantickom exile.

23
........