1
00:00:00,000 --> 00:00:03,610
[Veštenie z tarotových kariet]

2
00:00:06,750 --> 00:00:08,790
Posledná karta.

3
00:00:09,630 --> 00:00:10,630
Táto.

4
00:00:10,630 --> 00:00:12,320
Táto?

5
00:00:18,570 --> 00:00:20,330
Karta hovorí,
že máte v srdci troch ľudí.

6
00:00:20,330 --> 00:00:25,820
Jeden z nich z nedávnej doby,
je niečím spojený s krvou.

7
00:00:25,820 --> 00:00:27,610
Nezdá sa to byť dobrý muž.

8
00:00:27,610 --> 00:00:29,180
- Naozaj?
- Áno.

9
00:00:29,180 --> 00:00:33,300
Ďalší má pred sebou skvelý osud,

10
00:00:33,300 --> 00:00:35,810
ale je trochu hlúpy.

11
00:00:36,920 --> 00:00:41,890
A ten ďalší je ako zviera.

12
00:00:41,890 --> 00:00:47,840
Karty však hovoria, že vám nepatria,
len sa okolo vás vznášajú.

13
00:00:47,840 --> 00:00:50,270
Čo to znamená?

14
00:00:50,270 --> 00:00:55,910
Neviete vo svojom okolí
odhaliť niekoho skvelého.

15
00:00:55,910 --> 00:00:59,450
Ale to nie sú len osudy
prechádzajúce okolo.

16
00:00:59,450 --> 00:01:01,600
Všetko má svoj dôvod.

17
00:01:03,520 --> 00:01:06,260
Ale je to divné.

18
00:01:06,260 --> 00:01:10,030
Bolo by perfektné,
keby sa objavila ešte jedna karta.

19
00:01:14,990 --> 00:01:17,310
Prepáčte.

20
00:01:19,600 --> 00:01:24,340
Toto je ona. Táto všetko doplňuje.

21
00:01:24,340 --> 00:01:27,760
Toto je karta,
ktorá završuje romantiku!

22
00:01:27,760 --> 00:01:31,180
Pozrite sa na to, ostatné karty
sa musia priblížiť k tejto

23
00:01:31,180 --> 00:01:33,750
aby sa doplnili.
........