1
00:01:04,001 --> 00:01:07,947
www.titulky.com

2
00:01:08,038 --> 00:01:11,838
CZ: David Melicher
( https://www.youtube.com/user/Pravdohoda/videos )

3
00:02:51,839 --> 00:02:52,840
Ano?

4
00:02:54,133 --> 00:02:56,343
Ne, ne, nezvedá telefon.

5
00:02:58,512 --> 00:03:00,931
Tak zkuste dveře. Zkuste...

6
00:03:01,014 --> 00:03:03,434
Funguje bzučák?

7
00:03:04,643 --> 00:03:06,395
Určitě?

8
00:03:19,783 --> 00:03:21,201
Papá!

9
00:03:25,038 --> 00:03:26,123
Papá!

10
00:03:33,130 --> 00:03:35,507
Táto, jsi v pořádku?

11
00:03:35,591 --> 00:03:37,718
Nezvedal jsi telefon.

12
00:03:37,801 --> 00:03:39,478
Ani neotevřel dveře.

13
00:03:39,511 --> 00:03:42,306
Táto, je tady.
Je tady.

14
00:03:42,389 --> 00:03:43,432
Pamatuješ?

15
00:03:44,933 --> 00:03:47,686
- Tlačítko otevírá dveře.
- Mm.

16
00:03:49,980 --> 00:03:52,983
Všechno je otevřeno.

17
00:03:54,151 --> 00:03:55,319
Mm.

18
00:03:57,696 --> 00:04:00,282
No, vlastně ne, táto.

19
00:04:00,365 --> 00:04:02,367
Dveře byly zavřeny.

20
00:04:06,205 --> 00:04:07,456
Chápu.

21
00:04:14,046 --> 00:04:16,090
<i>Leo.</i>

22
00:04:18,634 --> 00:04:19,885
Leo.

23
00:04:22,513 --> 00:04:24,098
Leo.

24
00:05:32,458 --> 00:05:35,085
Hele, poslyš.

25
........