1
00:00:01,142 --> 00:00:02,768
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,852 --> 00:00:04,478
Nemůžeš být můj asistent.

3
00:00:04,562 --> 00:00:07,732
Ve frontě je už řada studentů.
Nemůžeš ode mě čekat protekci.

4
00:00:07,815 --> 00:00:09,650
S tímto postojem ne.

5
00:00:12,194 --> 00:00:14,030
-Haló?
-Můžu být váš asistent?

6
00:00:14,196 --> 00:00:16,282
Když řeknu "ano",
přestaneš mě stíhat?

7
00:00:16,449 --> 00:00:19,535
-Rozhodně.
-Fajn, vyhrál jsi.

8
00:00:19,602 --> 00:00:21,062
Chápu svou roli.

9
00:00:21,145 --> 00:00:23,564
Všiml jsem si chyby
v reakčních rychlostech,

10
00:00:23,648 --> 00:00:25,233
ale nechám si ji pro sebe.

11
00:00:25,399 --> 00:00:27,235
-Jaké?
-Hezký pokus.

12
00:00:28,319 --> 00:00:29,987
Hoří! Hoří!

13
00:00:30,154 --> 00:00:32,281
Bylo v činidle moc kyslíku?

14
00:00:32,365 --> 00:00:35,034
Vidíte? Mou pomoc jste
nakonec nepotřeboval!

15
00:00:39,914 --> 00:00:44,252
<i>V roli asistenta dr. Linklettera
se mi docela dařilo.</i>

16
00:00:44,335 --> 00:00:48,172
<i>Byl jsem zručný v ovládání
ručního lapače částic</i>

17
00:00:48,256 --> 00:00:49,799
<i>neboli smetáku.</i>

18
00:00:49,882 --> 00:00:53,511
<i>Ne vždy rozpoznám sarkasmus,
ale rozhodně ho umím užít.</i>

19
00:00:53,594 --> 00:00:58,432
Sheldone, nemohu pohnout
s tím detektorem solárních neutrin.

20
00:00:58,516 --> 00:01:00,560
Můžeš se na to podívat?

21
00:01:00,643 --> 00:01:04,188
Chcete, abych se zapojil
do vašeho experimentu?

22
00:01:04,272 --> 00:01:06,941
Myslím, že druhý pár očí
by mi mohl pomoct.
........