1
00:01:33,623 --> 00:01:35,289
POZOR NA HLAVU!

2
00:01:35,369 --> 00:01:39,095
STARÁ PANI SPINSTEROVÁ
BY SI JU MOHLA PRIDAŤ DO ZBIERKY.

3
00:01:39,175 --> 00:01:43,260
SUSEDIA POČUJÚ KRIK CELÚ NOC.
ĽUDIA PRÍDU A UŽ NIKDY NEODÍDU!

4
00:01:43,340 --> 00:01:45,345
SMRŤ S RAŇAJKAMI

5
00:01:45,425 --> 00:01:49,339
RODINNÝ DOM SPINSTEROVCOV, 1939
NOCĽAH S RAŇAJKAMI

6
00:01:49,994 --> 00:01:54,765
VO DVERÁCH ČÍHA TIEŇ
A V RUKE DRŽÍ SEKERU.

7
00:01:55,226 --> 00:01:58,862
Z DOMU POČUŤ KRIK,
Z KTORÉHO TUHNE KRV.

8
00:01:59,136 --> 00:02:01,235
DOM SPINSTEROVCOV, 1939

9
00:02:13,619 --> 00:02:17,003
<i>„Stará pani Spinsterová.“
Zasyčal jej hosť,</i>

10
00:02:17,362 --> 00:02:19,692
keď prosil o život.

11
00:02:21,476 --> 00:02:23,558
Keď sa pozorne započúvate,

12
00:02:24,425 --> 00:02:28,218
stále môžete počuť krik jej obetí.

13
00:02:32,289 --> 00:02:34,295
Krik jej obetí!

14
00:02:34,375 --> 00:02:35,728
Zachráňte sa!

15
00:02:35,808 --> 00:02:37,107
Zachráňte sa!

16
00:02:38,155 --> 00:02:39,341
Zachráňte sa!

17
00:02:40,067 --> 00:02:41,731
Zachráňte sa!

18
00:02:43,858 --> 00:02:45,034
Zachráňte sa!

19
00:02:47,041 --> 00:02:49,764
Ešte máte rezervované dva dni.

20
00:02:49,844 --> 00:02:51,791
Ja som chcela ísť do Dollywoodu!

21
00:02:51,871 --> 00:02:54,420
Kto by tu chcel zostať?
Sú to podvodníci.

22
00:03:03,608 --> 00:03:05,753
Tá falošná krv poriadne farbí.

23
00:03:05,833 --> 00:03:09,653
Zaujímalo by ma, ako starká
dostala z toho koberca skutočnú krv.

........