1
00:00:08,533 --> 00:00:13,533
Titulky 12.4.2021
Andrea1717

2
00:00:13,733 --> 00:00:17,966
Sme potomkovia Raphaela,
anjela uzdravenia.

3
00:00:19,066 --> 00:00:23,200
Vyhnali nás sem,
kvôli porušeniu nebeských zákonov,

4
00:00:23,200 --> 00:00:26,600
ale nevieme presne,
ktorý zákon sme porušili.

5
00:00:30,566 --> 00:00:33,700
Je to kvôli tunelu zabudnutia

6
00:00:33,700 --> 00:00:35,566
ktorý musíme prejsť cestou sem.

7
00:00:37,700 --> 00:00:39,633
Na Zemi,

8
00:00:39,633 --> 00:00:43,033
musíme liečiť duše,

9
00:00:43,033 --> 00:00:44,633
ktoré sú zjazvené.

10
00:00:45,766 --> 00:00:46,466
Avšak...

11
00:00:49,366 --> 00:00:50,333
Hej, Soopia.

12
00:00:51,266 --> 00:00:52,600
Čo tu robíš o takomto čase?

13
00:00:52,600 --> 00:00:55,166
Či už v mojej minulosti,
prítomnosti alebo v snoch,

14
00:00:55,166 --> 00:00:58,000
povedal si, že sme sa nikdy nestretli
a, že sa nikdy nestretneme, však?

15
00:00:58,000 --> 00:01:00,500
Mýliš sa.

16
00:01:00,500 --> 00:01:03,933
Stretli sme sa v minulosti a preto
si sa stále objavoval v mojich snoch.

17
00:01:03,933 --> 00:01:05,866
Ty!

18
00:01:06,566 --> 00:01:08,533
A vy ostatní.

19
00:01:08,533 --> 00:01:09,800
Kto do pekla ste?

20
00:01:21,666 --> 00:01:23,733
Povedané ľudskými slovami...

21
00:01:24,233 --> 00:01:27,800
Sme odhalení.

22
00:01:30,800 --> 00:01:32,933
Hej, nie. Nerob to!

23
00:01:32,933 --> 00:01:33,500
Uhni.

24
........