1
00:00:12,054 --> 00:00:13,305
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:14,640 --> 00:00:15,933
To je ona?

3
00:00:16,141 --> 00:00:19,520
Už je to tak hrozně dávno, mé dítě.

4
00:00:19,645 --> 00:00:23,273
Když sem přišly,
Rachel se skrývala před svým otcem.

5
00:00:23,357 --> 00:00:25,567
Strach té ženy byl přesvědčivý.

6
00:00:25,651 --> 00:00:27,528
Chceš mou radu? Nebuď Robin.

7
00:00:27,611 --> 00:00:30,322
<i>Bruce mi roky pomáhal tím,</i>
<i>že ze mě dělal zbraň.</i>

8
00:00:30,405 --> 00:00:33,116
<i>Na ten výcvik nezapomeneš</i>
<i>a nedá se ovládat.</i>

9
00:00:33,200 --> 00:00:34,618
Zhasínáme, svině!

10
00:00:35,577 --> 00:00:37,746
- Co je?
- Snažila ses zabít Rachel.

11
00:00:39,540 --> 00:00:41,542
Kory, přestaň, ubližuješ jí!

12
00:00:42,459 --> 00:00:43,585
Musím jít.

13
00:00:44,253 --> 00:00:45,712
- Kory?
- Jsem tady.

14
00:00:46,171 --> 00:00:48,131
Jsem z planety Tamaran.

15
00:00:48,215 --> 00:00:50,801
- Co dál?
- Rachel, zlato, vstávej.

16
00:00:50,884 --> 00:00:53,345
- Proč?
- Garovi je zle.

17
00:00:53,428 --> 00:00:54,471
- Honem.
- Umírá.

18
00:00:55,013 --> 00:00:55,889
Cítím to.

19
00:00:55,973 --> 00:00:58,767
Tvůj otec je silnější.
Může Gara zachránit.

20
00:01:03,730 --> 00:01:04,648
Mé dítě.

21
00:01:04,731 --> 00:01:07,234
Byl povolán na Zem, aby počal dceru.

22
00:01:07,693 --> 00:01:08,527
Trigon.

23
00:01:08,610 --> 00:01:11,613
Země bude první planeta,
........