1
00:00:02,640 --> 00:00:04,750
Jako bych tu dnes
byla celou věčnost.

2
00:00:04,800 --> 00:00:08,110
<i>Dej si kafe, vždyť ho
máš pořád kolem sebe.</i>

3
00:00:08,130 --> 00:00:11,000
<i>Navíc to tam máte tak trapný.</i>

4
00:00:12,530 --> 00:00:16,970
<i>- Počkej. Co to bylo?</i>
- Nějakej týpek v kostýmu.

5
00:00:17,020 --> 00:00:21,200
<i>- Proč ho má na sobě?</i> - Nevím,
asi jde na Comic Con, nebo něco.

6
00:00:24,370 --> 00:00:26,440
Co to sakra je?

7
00:00:26,570 --> 00:00:30,110
<i>Natalie? Co to je za hluk, Natalie?</i>

8
00:00:33,150 --> 00:00:36,020
<i>Co to je za hluk, Natalie?</i>

9
00:00:37,730 --> 00:00:41,690
<i>Natalie? Natalie? Natalie?</i>

10
00:00:47,370 --> 00:00:51,660
<i>edna.cz/the-flash</i>

11
00:01:00,020 --> 00:01:03,690
<i>přeložil Xavik</i>

12
00:01:03,750 --> 00:01:06,290
PŘED 24 HODINAMI

13
00:01:07,420 --> 00:01:09,330
Můj chlapečku.

14
00:01:09,750 --> 00:01:12,730
Dávám mu všechnu sílu,
aby se mohl uzdravit.

15
00:01:13,620 --> 00:01:15,710
Kvůli tomu budu slabší o něco déle.

16
00:01:15,750 --> 00:01:19,200
- Protože tě napadli Psych a Fuerza?
- Přesně tak.

17
00:01:21,260 --> 00:01:25,130
- Pamatuješ si, co se stalo?
- Jen něco málo.

18
00:01:25,420 --> 00:01:29,770
Když jsem se znovuzrodila,
byla jsem obklopena světlem a láskou.

19
00:01:30,800 --> 00:01:34,420
Pak jsem cítila bolest.
Pocítila jsem přítomnost Zdrojů,

20
00:01:34,440 --> 00:01:36,530
které byly jako já, akorát zlé.

21
00:01:36,550 --> 00:01:39,970
- Když jsou jako ty, proč si
přejí tvou smrt? - To nevím,

22
00:01:40,200 --> 00:01:42,730
ale myslím, že se to chce nasytit.

23
00:01:43,620 --> 00:01:45,910
........