1
00:00:07,257 --> 00:00:08,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,009 --> 00:00:10,385
Pozor všem vlakům!

3
00:00:10,844 --> 00:00:14,473
<i>Nastupovat. Plnou parou vpřed!</i>
<i>Mighty Express!</i>

4
00:00:14,556 --> 00:00:18,435
<i>Siláci už jedou ostošest.</i>
<i>Mighty Express!</i>

5
00:00:18,519 --> 00:00:21,813
<i>Naše parta neumí zahálet.</i>
<i>Mighty Express!</i>

6
00:00:24,775 --> 00:00:25,901
<i>Hurá do akce!</i>

7
00:00:25,984 --> 00:00:29,696
<i>Nastupovat. Vyrážíme!</i>
<i>Hbitě všechny zachráníme.</i>

8
00:00:29,780 --> 00:00:33,534
<i>Máme misi, tak už jeď.</i>
<i>Plnou parou vpřed!</i>

9
00:00:35,410 --> 00:00:37,538
<i>Mighty Express!</i>

10
00:00:40,290 --> 00:00:41,959
<i>Super Nate!</i>

11
00:00:42,918 --> 00:00:44,878
<i>Vláčkov má potíže.</i>

12
00:00:44,962 --> 00:00:48,006
<i>Zbortil se Velký stříbrný most</i>

13
00:00:48,090 --> 00:00:54,346
<i>a vlak s kvokajícím nákladem</i>
<i>se žene do záhuby.</i>

14
00:00:55,264 --> 00:00:56,098
To ne!

15
00:00:56,181 --> 00:00:57,849
Co bude dál?

16
00:00:58,225 --> 00:01:01,687
Tak povídej! Strachy vyjedu z kolejí.

17
00:01:02,145 --> 00:01:05,023
Snad ta kuřátka někdo zachrání.

18
00:01:05,107 --> 00:01:09,528
Počkat. Už jede Supervlak!

19
00:01:11,572 --> 00:01:12,864
Zachrání je.

20
00:01:13,490 --> 00:01:16,660
Vždycky všechny zachrání. Huhú vrum!

21
00:01:16,743 --> 00:01:19,329
Ahoj, Nate. Projedeš se se mnou?

22
00:01:19,454 --> 00:01:21,999
Supervlaku se nemůžu nabažit.

23
00:01:22,249 --> 00:01:27,254
Stihne Supervlak zachránit vlak i kuřátka?

24
00:01:27,337 --> 00:01:29,506
........