1
00:00:07,257 --> 00:00:08,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,009 --> 00:00:10,385
Pozor všem vlakům!

3
00:00:10,844 --> 00:00:14,473
<i>Nastupovat. Plnou parou vpřed!</i>
<i>Mighty Express!</i>

4
00:00:14,556 --> 00:00:18,435
<i>Siláci už jedou ostošest.</i>
<i>Mighty Express!</i>

5
00:00:18,519 --> 00:00:21,813
<i>Naše parta neumí zahálet.</i>
<i>Mighty Express!</i>

6
00:00:24,775 --> 00:00:25,901
<i>Hurá do akce!</i>

7
00:00:25,984 --> 00:00:29,696
<i>Nastupovat. Vyrážíme!</i>
<i>Hbitě všechny zachráníme.</i>

8
00:00:29,780 --> 00:00:33,534
<i>Máme misi, tak už jeď.</i>
<i>Plnou parou vpřed!</i>

9
00:00:35,410 --> 00:00:37,538
<i>Mighty Express!</i>

10
00:00:39,831 --> 00:00:41,500
<i>Jeden den s koblihou.</i>

11
00:00:44,336 --> 00:00:46,547
Blížíme se k muzeu!

12
00:00:57,266 --> 00:00:58,559
Ahoj vespolek.

13
00:00:58,642 --> 00:01:01,895
Je Den koblih! Přijďte se dnes podívat

14
00:01:01,979 --> 00:01:06,858
na slavnostní otevření
nové koblihárny na Hlavním náměstí!

15
00:01:13,532 --> 00:01:15,659
Je Den koblih, kamarádi!

16
00:01:20,872 --> 00:01:24,668
Ahoj! Dejte si dneska koblihu
v nové koblihárně!

17
00:01:24,751 --> 00:01:27,921
Neboj, budeme tam!

18
00:01:38,473 --> 00:01:40,017
Co je, kuřátka?

19
00:01:49,526 --> 00:01:50,736
Chcete koblihy?

20
00:01:52,446 --> 00:01:56,491
Neblázněte.
Kuřata koblihy nezobou. Dejte si zrní.

21
00:02:08,920 --> 00:02:15,844
Marcusi, všem jsem o koblihárně řekl.
Projel jsem celé město! Huhú vrum!

22
00:02:15,927 --> 00:02:17,262
Děkuju, Nate.

23
00:02:17,346 --> 00:02:20,724
Už je skoro hotová. Hrozně se těším!
........