1
00:00:00,000 --> 00:00:07,744
Titulky 13.4.2021
Andrea1717

2
00:01:51,620 --> 00:01:53,680
Ploy! Poď jesť!

3
00:02:10,680 --> 00:02:12,000
Vstávaj!

4
00:02:13,740 --> 00:02:15,180
Už som hore.

5
00:02:16,100 --> 00:02:20,540
Nezabudni zjesť sendvič, ktorý som
ti urobila a zaplatiť prenájom za auto.

6
00:02:21,260 --> 00:02:23,700
Dobre!
A hovorí sa tomu splátka za auto.

7
00:02:25,420 --> 00:02:27,460
Inak ti zablokujú auto.

8
00:02:49,014 --> 00:02:49,950
Akcia!

9
00:03:13,420 --> 00:03:14,980
Prvý deň na natáčaní!

10
00:03:35,871 --> 00:03:39,343
Som pripravený, Book. Povedz vodičovi,
aby ma prišiel vyzdvihnúť.

11
00:03:48,133 --> 00:03:49,917
Haló? Už idem dolu.

12
00:03:49,918 --> 00:03:52,871
Počkaj, ty to nevieš?

13
00:03:54,833 --> 00:03:55,650
Čo?

14
00:03:56,517 --> 00:04:01,950
Fon odišla z krajiny so
všetkými peniazmi na produkciu.

15
00:04:02,700 --> 00:04:03,917
Čo?

16
00:04:04,233 --> 00:04:08,367
Fon odišla z krajiny
so všetkými peniazmi.

17
00:04:08,450 --> 00:04:10,683
Natáčanie je zrušené.

18
00:04:10,717 --> 00:04:14,083
Ľudia zo štábu mi stále volajú,

19
00:04:14,084 --> 00:04:16,866
pretože dnes mali odísť prvé šeky.

20
00:04:18,517 --> 00:04:22,783
James, si ešte tam?

21
00:04:46,900 --> 00:04:51,400
(Nazvi to, ako chceš)

22
00:05:25,167 --> 00:05:26,350
Tvoje obľúbené.

23
00:05:26,733 --> 00:05:29,083
Išiel som ti ich kúpiť
až na trh v Bang-kapi.

24
........