1
00:00:00,170 --> 00:00:08,970
Překlad A. Blackhearted
Korektura LukeNight

2
00:00:10,640 --> 00:00:13,500
? V tomto nádherném dopise, ?

3
00:00:13,500 --> 00:00:17,070
? jsou všechna Tvá slova naplněna láskou.?

4
00:00:17,070 --> 00:00:22,080
? Květy rozkvétají kolem Tebe
v okruhu deseti mil.?

5
00:00:22,080 --> 00:00:24,660
? Já hraji na zitheru,?

6
00:00:24,660 --> 00:00:28,480
? jako bys stál za mnou.?

7
00:00:28,480 --> 00:00:33,670
? Déšť padá, a já stále na Tebe čekám.?

8
00:00:33,670 --> 00:00:39,260
? Dívám se vpravo, vlevo, vpřed i vzad kolem sebe ?

9
00:00:39,260 --> 00:00:45,030
? abych Tě zahlédla a složila ti báseň.?

10
00:00:45,030 --> 00:00:50,680
? Protože v tomto hořko-sladko-snovém
světě jsou naše osudy propleteny ?

11
00:00:50,680 --> 00:00:57,030
? a můžeme být spolu jen za přítomnosti
mečů u našich hrdel.?

12
00:00:57,030 --> 00:01:02,060
? Přesto bych to za žádný jiný život nevyměnila, ?

13
00:01:02,060 --> 00:01:08,110
? neboť i když je to jen občas, jsme přeci jen spolu. ?

14
00:01:08,110 --> 00:01:13,500
? Proto má slova, věty, myšlenky a naděje se nesou s každým dopisem, ?

15
00:01:13,500 --> 00:01:24,330
? doufající v den, kdy ty meče kolem nás zmizí
a my budeme moci poslouchat déšť osamoceni.?

16
00:01:26,070 --> 00:01:29,720
[Krvavá romance]
[4]

17
00:01:31,720 --> 00:01:35,280
Pak jsi šla do komnaty Bi'an?

18
00:01:35,910 --> 00:01:37,580
Ano.

19
00:01:37,580 --> 00:01:41,140
Mise k získání trávy byla dána
dvěma novickám.

20
00:01:42,160 --> 00:01:44,190
Kterou z nich preferuješ?

21
00:01:44,190 --> 00:01:47,160
Věž Chuixing dala veškeré informace
týkající se trávy a toho léčitele

22
00:01:47,160 --> 00:01:51,850
jenom Wan Xiang. Cha Luo chce,
aby zvítězila.

23
00:01:52,860 --> 00:01:55,060
Cha Luo vždy měla ráda silné.
........