1
00:00:00,990 --> 00:00:09,010
Překlad A. Blackhearted
Korektura LukeNight

2
00:00:10,690 --> 00:00:17,090
? V tomto nádherném dopise,
jsou všechna Tvá slova naplněna láskou.?

3
00:00:17,090 --> 00:00:22,140
? Květy rozkvétají kolem Tebe
v okruhu deseti mil.?

4
00:00:22,140 --> 00:00:28,490
? Já hraji na zitheru,
jako bys stál za mnou.?

5
00:00:28,490 --> 00:00:33,690
? Déšť padá, a já stále na Tebe čekám.?

6
00:00:33,690 --> 00:00:39,240
? Dívám se vpravo, vlevo, vpřed i vzad kolem sebe ?

7
00:00:39,240 --> 00:00:45,100
? abych Tě zahlédla a složila ti báseň.?

8
00:00:45,100 --> 00:00:50,580
? Protože v tomto hořko-sladko-snovém
světě jsou naše osudy propleteny ?

9
00:00:50,580 --> 00:00:56,740
? a můžeme být spolu jen za přítomnosti
mečů u našich hrdel.?

10
00:00:56,740 --> 00:01:02,080
? Přesto bych to za žádný jiný život nevyměnila, ?

11
00:01:02,080 --> 00:01:07,960
? neboť i když je to jen občas, jsme přeci jen spolu. ?

12
00:01:07,960 --> 00:01:13,450
? Proto má slova, věty, myšlenky a naděje se nesou s každým dopisem, ?

13
00:01:13,450 --> 00:01:22,940
? doufající v den, kdy ty meče kolem nás zmizí
a my budeme moci poslouchat déšť osamoceni.?

14
00:01:26,080 --> 00:01:29,780
[Krvavá romance]
[17]

15
00:02:19,190 --> 00:02:21,860
Wan Mei. Wan Mei!

16
00:02:23,780 --> 00:02:26,130
Chang An.

17
00:02:26,130 --> 00:02:28,790
Wan Mei. Wan Mei!

18
00:03:14,110 --> 00:03:17,290
Už jsem nalezla medicínu na mor.

19
00:03:17,290 --> 00:03:20,030
Je to krev v mém těle.

20
00:03:20,690 --> 00:03:22,670
Co řekla, je pravda.

21
00:03:22,670 --> 00:03:26,630
Pořezala se a použila svou krev,
aby mě zachránila.

22
00:03:40,300 --> 00:03:43,570
Krvavý lotus se objevil.
Svatá se reinkarnovala.

23
00:03:44,470 --> 00:03:46,480
........