1
00:00:00,000 --> 00:00:09,020
Překlad A. Blackhearted
Korektura LukeNight

2
00:00:10,830 --> 00:00:13,580
? V tomto nádherném dopise, ?

3
00:00:13,580 --> 00:00:17,120
? jsou všechna Tvá slova naplněna láskou.?

4
00:00:17,120 --> 00:00:22,190
? Květy rozkvétají kolem Tebe
v okruhu deseti mil.?

5
00:00:22,190 --> 00:00:24,970
? Já hraji na zitheru, ?

6
00:00:24,970 --> 00:00:28,580
? jako bys stál za mnou.?

7
00:00:28,580 --> 00:00:33,750
? Déšť padá, a já stále na Tebe čekám.?

8
00:00:33,750 --> 00:00:39,260
? Dívám se vpravo, vlevo, vpřed i vzad kolem sebe ?

9
00:00:39,260 --> 00:00:45,110
? abych Tě zahlédla a složila ti báseň.?

10
00:00:45,110 --> 00:00:50,680
? Protože v tomto hořko-sladko-snovém
světě jsou naše osudy propleteny ?

11
00:00:50,680 --> 00:00:56,790
? a můžeme být spolu jen za přítomnosti
mečů u našich hrdel.?

12
00:00:56,790 --> 00:01:02,080
? Přesto bych to za žádný jiný život nevyměnila, ?

13
00:01:02,080 --> 00:01:07,880
? neboť i když je to jen občas, jsme přeci jen spolu. ?

14
00:01:07,880 --> 00:01:13,540
? Proto má slova, věty, myšlenky a naděje se nesou s každým dopisem, ?

15
00:01:13,540 --> 00:01:24,570
? doufající v den, kdy ty meče kolem nás zmizí
a my budeme moci poslouchat déšť osamoceni.?

16
00:01:26,100 --> 00:01:29,780
[Krvavá romance]
[18]

17
00:01:41,400 --> 00:01:46,500
V minulosti jste si byli tak blízcí,
až to mnozí obdivovali.

18
00:01:46,500 --> 00:01:49,490
Proč však nyní od sebe sedíte tak daleko?

19
00:01:49,490 --> 00:01:51,010
Chang An.

20
00:01:51,010 --> 00:01:54,290
- Jsem zde.
- Tvé paní..

21
00:01:54,290 --> 00:01:58,800
Ne.. tvé bývalé paní sundej masku,

22
00:01:58,860 --> 00:02:01,600
abych se na ni mohla podívat.

23
00:02:01,600 --> 00:02:02,950
Udělám to sama.

........