1
00:03:25,206 --> 00:03:26,846
Skontroluj to tam.

2
00:03:39,286 --> 00:03:40,886
Poschodie čisté.

3
00:03:44,666 --> 00:03:46,326
Walter, si v poriadku?
- Som.

4
00:03:46,450 --> 00:03:48,450
Eddy!

5
00:03:49,206 --> 00:03:50,406
Eddy!

6
00:04:00,326 --> 00:04:01,526
Skvelé.

7
00:04:02,606 --> 00:04:04,686
Do riti, čo to má byť?

8
00:04:16,406 --> 00:04:18,686
Walter, zavolaj forenzné.

9
00:04:19,206 --> 00:04:20,966
Všetko odvezieme na stanicu.

10
00:04:21,766 --> 00:04:25,846
Potrebujeme forenzné na
9 rue Vaillant-Couturier v Sevres.

11
00:04:25,926 --> 00:04:29,566
Opakujem.
9 rue Paul Vaillant-Couturier v Sevres.

12
00:04:32,766 --> 00:04:34,766
Plány na dokonalú lúpež.

13
00:04:38,686 --> 00:04:42,046
VŠETCI ZA JEDNÉHO, JEDEN ZA VŠETKÝCH

14
00:04:46,446 --> 00:04:50,686
Z lúpežných plánov
sme identifikovali členov gangu.

15
00:04:55,926 --> 00:04:57,166
Deibler.

16
00:05:00,206 --> 00:05:01,566
Znova, Deibler.

17
00:05:19,406 --> 00:05:20,406
- Polícia!
- Polícia!

18
00:05:20,566 --> 00:05:22,166
- Polícia!
- Polícia!

19
00:05:27,286 --> 00:05:28,286
Francis Deibler?

20
00:05:28,806 --> 00:05:29,806
Áno.

21
00:05:30,966 --> 00:05:33,166
Oblečte sa, ste zatknutý.

22
00:05:35,126 --> 00:05:36,646
Tak, tu je Louvrier.

23
00:05:40,606 --> 00:05:41,726
V plnej kráse.

24
00:05:44,066 --> 00:05:45,926
........