1
00:00:04,664 --> 00:00:05,839
Dočerta.

2
00:00:05,839 --> 00:00:08,276
Vykládka letu z Orlanda

3
00:00:08,276 --> 00:00:10,322
bola znovu posunutá.

4
00:00:10,322 --> 00:00:11,671
Ale systém hovorí,

5
00:00:11,671 --> 00:00:14,326
že nákladový priestor
bol úplne zaplnený,

6
00:00:14,326 --> 00:00:16,589
- takže by sme mali byť pripravení.
- Pripravení...

7
00:00:16,589 --> 00:00:19,592
Majú času, koľko chcú.

8
00:00:19,592 --> 00:00:21,855
Aj tak sme teraz zaneprázdnení.
Som pripravený na obed.

9
00:00:21,855 --> 00:00:24,336
Ale ľudia aspoň znovu cestujú.

10
00:00:24,336 --> 00:00:26,512
- To je skvelé.
- Vieš, čo je skvelé?

11
00:00:26,512 --> 00:00:28,166
Lasagne, ktoré na mňa
čakajú v kuchynke.

14
00:00:32,257 --> 00:00:35,086
Ďalších 30 minút?
Tí ľudia sa zbláznia.

15
00:00:35,086 --> 00:00:37,044
<i>Tak použi svoje
kúzlo a upokoj ich.</i>

16
00:00:37,044 --> 00:00:38,524
- Áno, kapitán. <i>
- Ponúkni im nejaké oriešky</i>

17
00:00:38,524 --> 00:00:39,481
<i>- alebo niečo.
- Rozumiem. </i>

19
00:00:41,788 --> 00:00:43,616
Zdravím znovu, dámy a páni,

20
00:00:43,616 --> 00:00:44,922
ďakujem vám za
vašu trpezlivosť.

21
00:00:44,922 --> 00:00:46,967
Stále čakáme, kým sa
naša brána otvorí,

22
00:00:46,967 --> 00:00:49,056
ak by ste preto mohli ostať
sedieť ešte pár minút.

23
00:00:49,056 --> 00:00:50,405
Kapitán ma uistil,

24
00:00:50,405 --> 00:00:52,320
že čoskoro začneme rolovať.

25
00:00:52,320 --> 00:00:54,061
- Nie dosť rýchlo.
- Och, páni.
........