1
00:00:08,042 --> 00:00:15,318
Titulky 14.4.2021
Andrea1717

2
00:00:44,200 --> 00:00:46,066
(Máte objednávku)

3
00:00:46,600 --> 00:00:50,900
Toto je dnešná objednávka
z Taniera duše.

4
00:01:11,200 --> 00:01:14,533
Bože, čo je s ňou?
Soopia!

5
00:01:14,533 --> 00:01:17,733
Hej! Hej! Yeongran! Yeongran!

6
00:01:20,833 --> 00:01:23,433
Kto si?

7
00:01:26,266 --> 00:01:28,433
Na všetko si spomínam.

8
00:01:35,466 --> 00:01:36,166
Raviel.

9
00:01:46,633 --> 00:01:49,966
Soopia. Kam išla?

10
00:01:54,133 --> 00:01:56,233
Dedko,

11
00:01:56,233 --> 00:01:58,966
toto je všetko čo viem,

12
00:01:58,966 --> 00:02:01,100
na čo som zabudla?

13
00:02:02,100 --> 00:02:04,033
Ja viem...

14
00:02:05,533 --> 00:02:09,766
Vedel som, že to jedného dňa zistíš,

15
00:02:10,466 --> 00:02:15,966
ale dúfal som, že nie.

16
00:02:16,533 --> 00:02:20,700
Znamená to, že ty si tiež...

17
00:02:20,700 --> 00:02:23,833
Je to miesto,

18
00:02:23,833 --> 00:02:26,713
kde anjeli žili po
celé generácie potom,

19
00:02:26,913 --> 00:02:29,433
čo ich vykázali do ľudského sveta.

20
00:02:29,433 --> 00:02:34,300
Môžeš tomu hovoriť penzión pre anjelov.

21
00:02:37,566 --> 00:02:42,233
Anjeli sú zvyčajne duchovné bytosti,
ktoré nemajú telo,

22
00:02:42,233 --> 00:02:47,133
ale kým sú v ríši ľudí, získajú telo.

23
00:02:47,133 --> 00:02:49,633
Keďže majú telá,

24
00:02:53,300 --> 00:02:56,966
môžu jesť a piť ako ľudia
........