1
00:01:49,135 --> 00:01:50,303
Zdravím, šéfe.

2
00:01:50,344 --> 00:01:52,346
Ešte si tu? Nechcel si odísť skôr?

3
00:01:52,388 --> 00:01:54,181
Snažím sa.

4
00:01:55,181 --> 00:01:57,309
Prečo ste nezačali liať betón?

5
00:01:57,350 --> 00:02:00,270
Prvé auto sa prehrialo po ceste,
práve to opravujú.

6
00:02:01,814 --> 00:02:03,190
Vždy sa niečo stane.

7
00:02:03,231 --> 00:02:05,400
Pokojne choď. Zvládneme to.

8
00:02:05,442 --> 00:02:07,652
Áno, viem. Ale musím podpísať faktúru.

9
00:02:07,695 --> 00:02:10,281
Podpíš ju teraz. Nechám ju u seba,
kým neskončíme.

10
00:02:14,034 --> 00:02:15,410
Dobre.

11
00:02:15,452 --> 00:02:16,786
Vďaka, Bobby.

12
00:02:16,828 --> 00:02:18,496
Zavolaj mi, keď budete hotoví, áno?

13
00:02:18,538 --> 00:02:19,707
-Jasné, šéfe.
-Dobre.

14
00:02:24,502 --> 00:02:28,131
GREENLAND: POSLEDNÝ ÚKRYT

15
00:02:28,173 --> 00:02:29,966
...veľa sa toho deje vo svete,

16
00:02:30,008 --> 00:02:32,637
ale ľudia chcú hovoriť iba

17
00:02:32,678 --> 00:02:34,805
-o kométe Clarke...
-Clarke.

18
00:02:34,846 --> 00:02:36,014
O medzihviezdnej kométe.

19
00:02:36,056 --> 00:02:39,435
Vraj pôjde o najbližší
prelet kométy v histórii.

20
00:02:39,476 --> 00:02:42,312
Uvidíme ju aj za denného svetla.

21
00:02:42,355 --> 00:02:43,397
Úžasné.

22
00:02:43,439 --> 00:02:44,315
Áno.

23
00:02:44,357 --> 00:02:46,317
Objavili ju len pred niekoľkými týždňami.

24
00:02:46,358 --> 00:02:48,109
NASA uvádza, že sa objavila nečakane,
........