1
00:01:43,235 --> 00:01:44,403
Zdravím, šéfe.

2
00:01:44,444 --> 00:01:46,446
Ešte si tu? Nechcel si odísť skôr?

3
00:01:46,488 --> 00:01:48,281
Snažím sa.

4
00:01:49,281 --> 00:01:51,409
Prečo ste nezačali liať betón?

5
00:01:51,450 --> 00:01:54,370
Prvé auto sa prehrialo po ceste,
práve to opravujú.

6
00:01:55,914 --> 00:01:57,290
Vždy sa niečo stane.

7
00:01:57,331 --> 00:01:59,500
Pokojne choď. Zvládneme to.

8
00:01:59,542 --> 00:02:01,752
Áno, viem. Ale musím podpísať faktúru.

9
00:02:01,795 --> 00:02:04,381
Podpíš ju teraz. Nechám ju u seba,
kým neskončíme.

10
00:02:08,134 --> 00:02:09,510
Dobre.

11
00:02:09,552 --> 00:02:10,886
Vďaka, Bobby.

12
00:02:10,928 --> 00:02:12,596
Zavolaj mi, keď budete hotoví, áno?

13
00:02:12,638 --> 00:02:13,807
-Jasné, šéfe.
-Dobre.

14
00:02:18,602 --> 00:02:22,231
GREENLAND: POSLEDNÝ ÚKRYT

15
00:02:22,273 --> 00:02:24,066
...veľa sa toho deje vo svete,

16
00:02:24,108 --> 00:02:26,737
ale ľudia chcú hovoriť iba

17
00:02:26,778 --> 00:02:28,905
-o kométe Clarke...
-Clarke.

18
00:02:28,946 --> 00:02:30,114
O medzihviezdnej kométe.

19
00:02:30,156 --> 00:02:33,535
Vraj pôjde o najbližší
prelet kométy v histórii.

20
00:02:33,576 --> 00:02:36,412
Uvidíme ju aj za denného svetla.

21
00:02:36,455 --> 00:02:37,497
Úžasné.

22
00:02:37,539 --> 00:02:38,415
Áno.

23
00:02:38,457 --> 00:02:40,417
Objavili ju len pred niekoľkými týždňami.

24
00:02:40,458 --> 00:02:42,209
NASA uvádza, že sa objavila nečakane,
........