1
00:00:02,792 --> 00:00:08,311
<i>- Počuli ste? Mizuno mala odkaz smrti.
- Nie, čo je to?</i>

2
00:00:08,335 --> 00:00:12,373
<i>Pred smrťou mala hovor
z vlastného mobilu.</i>

3
00:00:14,147 --> 00:00:18,316
<i>V odkazovej schránke
počula, ako umiera!</i>

4
00:00:18,336 --> 00:00:22,838
<i>- To fakt?
- Fakt, sama tomu neverím.</i>

5
00:00:30,964 --> 00:00:33,768
ZMEŠKANÝ HOVOR

6
00:00:50,496 --> 00:00:52,963
Keby sme boli naposledy na plavárni?

7
00:00:53,461 --> 00:00:57,137
- Tento rok prvýkrát.
- Asi máš pravdu.

8
00:01:03,621 --> 00:01:08,175
- Tvoj mobil, čo?
- To nie je moje zvonenie.

9
00:01:08,604 --> 00:01:10,671
No zvoní.

10
00:01:26,679 --> 00:01:29,515
<i>1 zmeškaný hovor</i>

11
00:01:32,209 --> 00:01:35,708
<i>Zmeškaný hovor
Od: Aki Mizuno, čas: 21:44</i>

12
00:01:36,821 --> 00:01:40,648
- Čo to má byť? To je moje číslo.
- Čože?

13
00:01:43,296 --> 00:01:44,938
Áno, je.

14
00:02:08,729 --> 00:02:10,397
Čo sa deje?

15
00:02:11,746 --> 00:02:14,534
Nič. Poď.

16
00:02:46,571 --> 00:02:50,370
Kacu?
Kde sú všetci?

17
00:02:52,097 --> 00:02:53,407
Kacu!

18
00:03:35,491 --> 00:03:38,308
<i>Vydavateľstvo Toto</i>

19
00:03:42,261 --> 00:03:47,695
Zdravím, tu Japonská veda.
Ďakujeme za zavolanie.

20
00:03:48,527 --> 00:03:50,364
Pri telefóne Nakagawa.

21
00:03:51,706 --> 00:03:55,870
Ten včerajšok ma mrzí...

22
00:04:09,347 --> 00:04:12,199
- Pán Mizunuma, hotovo.
- Vďaka.

23
........