1
00:00:03,288 --> 00:00:04,818
Tak jo!

2
00:00:04,823 --> 00:00:07,123
Podává se snídaně!

3
00:00:07,128 --> 00:00:10,636
Náš... <i>piéce de résistance</i>.

4
00:00:10,837 --> 00:00:13,227
- Netušili jste, že umím francouzsky, že?
- To se povedlo, tati.

5
00:00:13,231 --> 00:00:14,727
<i>Tehdy jsi ho neznala.</i>

6
00:00:14,732 --> 00:00:17,867
<i>Netušíš, jaký byl.</i>

7
00:00:18,703 --> 00:00:21,434
<i>Čím dál větší posedlost.</i>

8
00:00:21,439 --> 00:00:26,072
<i>Každou vteřinou dne
to z něj vysávalo život.</i>

9
00:00:26,077 --> 00:00:28,208
<i>Pohltilo ho to.</i>

10
00:00:28,213 --> 00:00:29,742
<i>Můj bratr byl</i> přesvědčen,

11
00:00:29,747 --> 00:00:32,045
že Carlos Mendoza Emily nezabil

12
00:00:32,050 --> 00:00:36,850
a my mu všichni říkali,
že za tím žádná konspirace není.

13
00:00:36,855 --> 00:00:38,620
Mýlili jsme se.

14
00:00:39,657 --> 00:00:43,109
Jak dlouho
už spíš ve své kanceláři?

15
00:00:44,828 --> 00:00:48,308
- Co jsem se vrátil z Mexika.
- To bylo před týdnem.

16
00:00:49,499 --> 00:00:51,396
Mohli mě sem sledovat.

17
00:00:51,401 --> 00:00:54,132
Tak se držím dál od Breta.

18
00:00:54,137 --> 00:00:55,567
Nevydám se ani na ranč.

19
00:00:55,572 --> 00:00:58,036
Nechci riskovat,
že ohrozím něčí život.

20
00:00:58,041 --> 00:01:00,458
Ale lidé v tvém životě
si to zaslouží vědět.

21
00:01:03,413 --> 00:01:05,811
Někdo vyhodil naše auto do vzduchu.

22
00:01:05,815 --> 00:01:08,280
Řekl ti James o tom?

23
00:01:08,285 --> 00:01:10,916
Podívej, James mi jen řekl,
ať jsem na pozoru.

........