1
00:00:11,927 --> 00:00:13,510
Dobré ráno.

2
00:00:13,535 --> 00:00:15,493
Dobré ráno.

3
00:00:18,947 --> 00:00:21,140
Vieš, čo je dnes za deň, že?

4
00:00:21,165 --> 00:00:22,658
Deň pracovného voľna.

5
00:00:23,283 --> 00:00:25,736
Aha, takto teda
chutí voľný deň.

6
00:00:26,439 --> 00:00:27,757
Chceš kávu?

7
00:00:27,782 --> 00:00:29,479
Chcem teba,

8
00:00:29,504 --> 00:00:31,070
a potom chcem kávu,

9
00:00:31,095 --> 00:00:33,273
a potom chcem vafle,

10
00:00:33,298 --> 00:00:37,759
potom chcem ísť na strelnicu
vyskúšať tie nové náboje.

11
00:00:38,947 --> 00:00:41,032
To všetko sa mi páči.

12
00:00:42,595 --> 00:00:44,352
Ľúbim ťa.

13
00:00:52,844 --> 00:00:55,888
Vydrž sekundu.
Hneď som späť.

14
00:01:23,850 --> 00:01:26,331
Hej, zabudla som odviesť auto

15
00:01:26,356 --> 00:01:28,757
a práve som s nimi hovorila,
že ma vezmú,

16
00:01:28,782 --> 00:01:30,598
tak pôjdem skôr,
než budú mať veľa práce.

17
00:01:30,623 --> 00:01:31,890
Naozaj?

18
00:01:31,915 --> 00:01:33,851
Však vieš, deň voľna.

19
00:01:33,876 --> 00:01:35,182
Hailey.

20
00:01:35,207 --> 00:01:37,705
Mám pocit, že by som to
mala urobiť,

21
00:01:37,730 --> 00:01:40,344
ale všetko je v poriadku.

22
00:01:40,369 --> 00:01:43,277
Prepáč, ale...

23
00:01:43,302 --> 00:01:45,478
Zostaň tu. Hneď som späť.

24
00:01:45,503 --> 00:01:49,324
........