1
00:00:06,240 --> 00:00:08,021
<i>Dříve:</i>

2
00:00:08,050 --> 00:00:12,661
- Já už to nemůžu dělat.
- Tohle je ta nejdůležitější věc,
kterou budu kdy dělat, Jenny.

3
00:00:12,669 --> 00:00:17,243
- Není to důležitější
než tvoje manželství.
- Právě teď je to mnohem
důležitější než moje manželství.

4
00:00:17,258 --> 00:00:19,585
- Tak co si dnes večer oblečeš?
- Co si dnes večer obleču?
- Jo.

5
00:00:19,600 --> 00:00:22,618
- Tvoje noviny chtějí
vědět, co budu mít na sobě?
- Moje noviny ne,
tohle je jen pro mě.

6
00:00:22,625 --> 00:00:26,298
- Kdy jste byl naposledy na setkání?
- Anonymních alkoholiků?

7
00:00:26,574 --> 00:00:30,145
- Na jaká setkání
bych tak mohl chodit?
- Na moje.

8
00:00:30,567 --> 00:00:33,665
Mohu vám s něčím pomoci, pane McGarry?

9
00:00:34,545 --> 00:00:37,185
Ano. Přišel jsem si zahrát karty.

10
00:00:37,236 --> 00:00:40,545
THE WEST WING
S01E09
THE SHORT LIST
(Krátký seznam)

11
00:00:41,752 --> 00:00:43,709
PONDĚLÍ RÁNO

12
00:00:43,716 --> 00:00:46,676
PONDĚLÍ RÁNO
Ano.

13
00:00:48,458 --> 00:00:50,000
Ano.

14
00:00:52,981 --> 00:00:54,450
Ano.

15
00:00:57,600 --> 00:01:01,214
Takže, jste nyní připraven...

16
00:01:04,807 --> 00:01:08,821
Děkuji vám. Děkuji vám, pane.

17
00:01:09,170 --> 00:01:11,141
Pokud zůstanete
ještě chvíli u telefonu,

18
00:01:11,156 --> 00:01:14,472
můžete očekávat
hovor od pana prezidenta.

19
00:01:15,285 --> 00:01:17,120
Ještě jednou vám děkuji.

20
00:01:20,030 --> 00:01:20,845
- A je to.
- Dokázali jsme to!

........