1
00:01:00,800 --> 00:01:01,800
Titulky 15.4.2021
Andrea1717

2
00:01:02,000 --> 00:01:04,000
Láska v čase

3
00:01:04,599 --> 00:01:07,086
15. epizóda

4
00:01:08,879 --> 00:01:10,439
Je to v poriadku?

5
00:01:11,200 --> 00:01:11,920
Dobre.

6
00:01:11,920 --> 00:01:13,855
Režisér, prezident Kang,
ste tu obaja?

7
00:01:14,560 --> 00:01:15,680
Čo sa deje?

8
00:01:15,719 --> 00:01:16,439
Slečna Su.

9
00:01:16,799 --> 00:01:17,599
Sadnite si.

10
00:01:26,959 --> 00:01:29,275
Máme nejaký problém
s kapitálovým reťazcom.

11
00:01:30,239 --> 00:01:31,760
Neviem to napraviť za krátky čas.

12
00:01:32,519 --> 00:01:34,439
Pri filme sa snažia všetci.

13
00:01:35,120 --> 00:01:38,375
Takže chcem v scenári
urobiť nejaké úpravy.

14
00:01:39,400 --> 00:01:40,159
Slečna Su.

15
00:01:40,400 --> 00:01:41,920
Scenár poznáte najlepšie vy.

16
00:01:42,300 --> 00:01:45,319
Aby sme nemuseli obetovať
predajné miesta,

17
00:01:45,600 --> 00:01:48,519
musíme odstrániť nákladné scény.

18
00:01:48,760 --> 00:01:50,700
Aby som mohol
kontrolovať náklady na natáčanie.

19
00:01:51,775 --> 00:01:55,400
Ale nikdy pred tým, som to nerobila,

20
00:01:55,400 --> 00:01:56,280
neviem či to dokáže správne.

21
00:01:56,959 --> 00:01:57,799
O to sa nebojte.

22
00:01:58,000 --> 00:01:59,975
Ak niečo nebude v poriadku,
prevezmem za to zodpovednosť.

23
00:02:00,840 --> 00:02:02,959
Ja a režisér Guo
budeme s vami spolupracovať.

........