1
00:01:02,225 --> 00:01:04,875
Láska v čase

2
00:01:05,953 --> 00:01:07,953
16. epizóda

3
00:01:08,153 --> 00:01:13,153
Titulky 15.4.2021
Andrea1717

4
00:01:20,680 --> 00:01:21,319
Jianan.

5
00:01:22,640 --> 00:01:23,760
Vypi si pred spaním mlieko.

6
00:01:25,000 --> 00:01:25,799
Je to dobré pre zdravie.

7
00:01:40,120 --> 00:01:40,680
Jianan.

8
00:01:40,959 --> 00:01:42,079
Teploty počas dňa sa veľmi líšia.

9
00:01:42,599 --> 00:01:43,920
Dobre sa obliekaj, nenachladni.

10
00:01:51,925 --> 00:01:54,560
Nezabudni používať toto.

11
00:01:54,920 --> 00:01:55,640
Je to dobré pre tvoju pokožku.

12
00:02:04,040 --> 00:02:06,719
Lu Boyan urobil chybu.

13
00:02:06,719 --> 00:02:08,759
Ale prečo mi stále chýba.

14
00:02:10,318 --> 00:02:11,319
Aj mne.

15
00:03:08,520 --> 00:03:11,840
V Luochuane bude dnes popoludní
a večer silný dážď.

16
00:03:11,840 --> 00:03:14,199
Prajem vám bezpečnú cestu.

17
00:03:15,280 --> 00:03:16,159
Prezident Kang

18
00:03:16,159 --> 00:03:17,450
Režisér Guo chce hovoriť

19
00:03:17,450 --> 00:03:18,941
s vami dnes večer o dôležitej scéne.

20
00:03:19,159 --> 00:03:20,639
Hovorili sme o tom predsa včera?

21
00:03:20,639 --> 00:03:22,360
Slečna Su a ja musíme ísť
popoludní na miesto natáčania.

22
00:03:22,360 --> 00:03:24,360
So slečnou Su môžem ísť ja.

23
00:03:24,360 --> 00:03:25,560
Mali by ste robiť dôležitejšie veci.

24
00:03:26,479 --> 00:03:27,120
Dobre.

25
........