1
00:00:00,020 --> 00:00:00,860
V PŘEDEŠLÝCH DÍLECH

2
00:00:00,940 --> 00:00:05,900
- Kolik?
- 2 kila v sáčku. 10 sáčků na sud.

3
00:00:05,980 --> 00:00:08,220
Dala jsem na Bogdanovo auto GPS.

4
00:00:08,300 --> 00:00:11,380
Musíme prokázat
Waldmanovo napojení na obchody.

5
00:00:11,460 --> 00:00:13,220
Přivezeme a odvezeme to
přes Karlshamn.

6
00:00:13,300 --> 00:00:17,100
Thomas Waldman odpálil to auto.
Co mu táta udělal?

7
00:00:17,180 --> 00:00:20,620
Lidi říkali,
že byl tvůj otec zkorumpovaný.

8
00:00:20,700 --> 00:00:23,220
Kdo je ta žena vedle táty?

9
00:00:23,300 --> 00:00:25,940
Blanka Waldmanová.
Thomasova žena.

10
00:00:26,020 --> 00:00:29,020
Zmizela,
když byli tvoji rodiče zavražděni.

11
00:00:29,100 --> 00:00:30,900
- Vím, kde žije máma.
- Cože?

12
00:00:30,980 --> 00:00:34,940
Anonymní osoba sledovala
čtyři roky moje sociální média.

13
00:00:35,020 --> 00:00:37,780
- Hledala mě.
- Nekontaktuj tu ženu.

14
00:00:37,860 --> 00:00:39,860
Jacob už tu nepracuje.

15
00:00:39,940 --> 00:00:43,820
Řekl jsem mu, že nemám rád,
když lidi slídí.

16
00:00:43,900 --> 00:00:46,100
Ale co teď udělám s tebou?

17
00:00:46,180 --> 00:00:49,100
Patricia. Waldman jí zničil život.

18
00:00:49,180 --> 00:00:50,660
Já chtěl zničit ten jeho.

19
00:00:50,740 --> 00:00:53,700
Markos, kterého jsi chránil...
On byl ten střelec.

20
00:00:53,780 --> 00:00:57,700
O co jde mezi tebou a Waldmanem?

21
00:00:57,780 --> 00:01:00,540
Chceš osvobodit Ayalu?
Chceš válku gangů?

22
00:01:00,620 --> 00:01:02,740
Waldman ukradl jejího dodavatele.
........