1
00:00:05,539 --> 00:00:08,508
ZMEŠKANÝ HOVOR

2
00:00:19,061 --> 00:00:22,207
Dnes nám do redakcie zavolal študent,

3
00:00:22,355 --> 00:00:26,927
<i>- ktorý vraj dostal ten odkaz.
- Mohol to byť Satoši Kitamura?</i>

4
00:00:26,997 --> 00:00:29,759
- Odkiaľ viete jeho meno?
- Kedy je jeho čas?

5
00:00:30,014 --> 00:00:32,834
Dnes o polnoci.

6
00:00:36,424 --> 00:00:40,768
Pán Sendó, povedzte mi,
odkiaľ viete jeho meno?

7
00:00:40,961 --> 00:00:43,075
Viete niečo?

8
00:00:43,375 --> 00:00:44,952
Pán Sendó!

9
00:01:30,681 --> 00:01:34,361
Satoši, otvor!
Som tá, s ktorou si volal!

10
00:01:34,806 --> 00:01:36,770
Nakamura z Tokumeiskej hliadky!

11
00:01:37,144 --> 00:01:39,276
Rýchlo, prosím!
Otvor!

12
00:01:39,307 --> 00:01:40,597
Prosím.

13
00:01:44,959 --> 00:01:46,399
Kitamura!

14
00:01:48,272 --> 00:01:50,105
Satoši!

15
00:02:03,502 --> 00:02:05,010
Satoši!

16
00:02:16,194 --> 00:02:18,879
Čo sa tu deje?

17
00:02:19,775 --> 00:02:21,542
Satoši...

18
00:02:31,286 --> 00:02:33,184
<i>1 zmeškaný hovor</i>

19
00:02:39,539 --> 00:02:42,270
<i>To nie je možné...
Prestaňte!</i>

20
00:02:42,427 --> 00:02:44,631
<i>Nepribližujte sa!</i>

21
00:03:04,502 --> 00:03:08,588
Takže Satoši bol v tejto izbe...

22
00:03:08,932 --> 00:03:11,129
Ale kam šiel?

23
00:03:22,633 --> 00:03:24,501
Satoši?

24
00:03:47,678 --> 00:03:49,434
........