1
00:00:07,583 --> 00:00:11,583
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:32,958 --> 00:00:36,375
Otáčí se stránka, příběh začíná,

3
00:00:36,458 --> 00:00:40,333
otevřete pro mě srdce svá.

4
00:00:40,416 --> 00:00:43,916
Její chladný dech na rukách,

5
00:00:44,541 --> 00:00:47,000
tam, kde vše začíná.

6
00:00:48,500 --> 00:00:52,250
New York je domov můj,

7
00:00:52,333 --> 00:00:55,125
teď při mně pevně stůj…

8
00:00:55,208 --> 00:00:57,541
NEMOCNICE BELLEVUE

9
00:00:57,625 --> 00:01:02,791
…ať i já přátele mám
a nezůstanu sám.

10
00:01:02,875 --> 00:01:04,875
NEWYORSKÁ KANALIZACE

11
00:01:43,708 --> 00:01:45,208
Hele, co to tam pluje?

12
00:01:46,333 --> 00:01:47,708
Vidíte to?

13
00:02:43,875 --> 00:02:44,916
Kdo tam?

14
00:02:48,916 --> 00:02:51,958
Panenko skákavá.

15
00:03:03,458 --> 00:03:06,000
11 LET
6 LET

16
00:03:14,041 --> 00:03:16,416
Arlo, nechoď moc daleko!

17
00:03:16,500 --> 00:03:18,750
Nechci slyšet, že ses zas potloukal

18
00:03:18,833 --> 00:03:20,500
kolem těch lodí.

19
00:03:20,583 --> 00:03:21,916
Pojď, Jeromio.

20
00:03:39,333 --> 00:03:43,458
Jak se všichni máte
v tento krásný močálový den?

21
00:03:47,791 --> 00:03:49,541
Musí být období hájení.

22
00:03:49,625 --> 00:03:52,916
Nechce si se mnou někdo zazpívat?

23
00:03:55,458 --> 00:03:57,958
Však vy se přidáte.

24
00:04:01,458 --> 00:04:04,958
Chodím si močálem,
brouzdám se močálem.

........