1
00:00:00,300 --> 00:00:02,050
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

2
00:00:05,780 --> 00:00:07,320
Predpokladám, že ste to nepočuli.

3
00:00:07,325 --> 00:00:09,725
Povedal som vám, že som skoro zomrel.
Kongestívne srdcové zlyhanie...

4
00:00:09,730 --> 00:00:11,230
Potreboval som transplantáciu.

5
00:00:11,235 --> 00:00:12,466
Bola mojím darcom.

6
00:00:12,471 --> 00:00:15,904
Videla som Evie. Je v poriadku.

7
00:00:15,909 --> 00:00:18,407
Zakaždým nás to zahreje pri srdci,
keď vojdeš do dverí.

8
00:00:18,412 --> 00:00:19,941
Moja mama pracovala pre vládu.

9
00:00:19,946 --> 00:00:21,343
Myslia si, že čo sa stalo jej,

10
00:00:21,348 --> 00:00:23,680
nejako súvisí s letom 828.

11
00:00:23,685 --> 00:00:24,685
Prepáč!

12
00:00:24,690 --> 00:00:27,321
Zabila som ju. Čo urobíme?

13
00:00:27,326 --> 00:00:29,324
Tí traja chlapi, čo uniesli Cala ...

14
00:00:29,329 --> 00:00:30,393
sú opäť nažive.

15
00:00:35,138 --> 00:00:37,659
Na 84 dní udržíme Cala ďaleko, ďaleko od nich.

16
00:00:37,664 --> 00:00:38,795
Otázka je, kde?

17
00:00:38,800 --> 00:00:41,731
- Nechaj ma hádať. Niečo potrebuješ.
- Potrebujem pomoc.

18
00:00:41,735 --> 00:00:43,033
Tam. To je ono.

19
00:00:43,037 --> 00:00:44,835
To ... to sú pávie perá.

20
00:00:44,840 --> 00:00:46,337
Choď za ňou.

21
00:00:46,342 --> 00:00:48,173
Tá ... tá fotka patrí mne.

22
00:00:48,178 --> 00:00:49,676
Na tej fotke som ja.

23
00:00:49,681 --> 00:00:51,779
Ten chlapec, čo hľadí na dievča
s ovocnou drťou?

24
00:00:51,784 --> 00:00:53,509
To som ja.

........