1
00:00:00,500 --> 00:00:02,250
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

2
00:00:05,980 --> 00:00:07,520
Predpokladám, že ste to nepočuli.

3
00:00:07,525 --> 00:00:09,925
Povedal som vám, že som skoro zomrel.
Kongestívne srdcové zlyhanie...

4
00:00:09,930 --> 00:00:11,430
Potreboval som transplantáciu.

5
00:00:11,435 --> 00:00:12,666
Bola mojím darcom.

6
00:00:12,871 --> 00:00:16,304
Videla som Evie. Je v poriadku.

7
00:00:16,309 --> 00:00:18,807
Zakaždým nás to zahreje pri srdci,
keď vojdeš do dverí.

8
00:00:18,812 --> 00:00:20,341
Moja mama pracovala pre vládu.

9
00:00:20,346 --> 00:00:21,743
Myslia si, že čo sa stalo jej,

10
00:00:21,748 --> 00:00:24,080
nejako súvisí s letom 828.

11
00:00:24,085 --> 00:00:25,085
Prepáč!

12
00:00:25,090 --> 00:00:27,721
Zabila som ju. Čo urobíme?

13
00:00:27,726 --> 00:00:29,724
Tí traja chlapi, čo uniesli Cala ...

14
00:00:29,729 --> 00:00:30,793
sú opäť nažive.

15
00:00:35,538 --> 00:00:38,059
Na 84 dní udržíme Cala ďaleko, ďaleko od nich.

16
00:00:38,064 --> 00:00:39,195
Otázka je, kde?

17
00:00:39,200 --> 00:00:42,131
- Nechaj ma hádať. Niečo potrebuješ.
- Potrebujem pomoc.

18
00:00:42,135 --> 00:00:43,433
Tam. To je ono.

19
00:00:43,437 --> 00:00:45,235
To ... to sú pávie perá.

20
00:00:45,240 --> 00:00:46,737
Choď za ňou.

21
00:00:46,742 --> 00:00:48,573
Tá ... tá fotka patrí mne.

22
00:00:48,578 --> 00:00:50,076
Na tej fotke som ja.

23
00:00:50,081 --> 00:00:52,179
Ten chlapec, čo hľadí na dievča
s ovocnou drťou?

24
00:00:52,184 --> 00:00:53,909
To som ja.

........