1
00:00:06,750 --> 00:00:07,917
Je pryč.

2
00:00:11,417 --> 00:00:12,417
Strejda Sam!

3
00:00:12,500 --> 00:00:14,167
Same, ta loď musí pryč.

4
00:00:14,250 --> 00:00:16,750
Snažím se, co můžu,
aby podnik fungoval.

5
00:00:16,833 --> 00:00:18,833
A z každých 5 vydělaných
dolarů utratím 10.

6
00:00:18,917 --> 00:00:21,125
Ten štít je pomníkem dob minulých.

7
00:00:21,208 --> 00:00:24,083
Připomínka všech lidí,
kteří se nezapsali do dějin.

8
00:00:25,208 --> 00:00:27,083
Pokud jde o to,
ten štít by měl být zničen.

9
00:00:27,167 --> 00:00:28,875
Slyšel jsem, co se stalo ze Sokovie.

10
00:00:28,958 --> 00:00:32,083
Asi ani jeden z vás se
neobtěžoval navštívit památník?

11
00:00:33,375 --> 00:00:34,375
Ovšemže ne.

12
00:00:34,458 --> 00:00:37,167
Takže mi chceš říct,
že před desítkami let existoval

13
00:00:37,250 --> 00:00:39,000
černý super-voják
a nikdo o něm nevěděl?

14
00:00:39,083 --> 00:00:41,167
Víš, co mi udělali?

15
00:00:41,250 --> 00:00:44,375
Zavřeli mě na 30 let do díry.

16
00:00:44,458 --> 00:00:45,792
Proč ses vzdal toho štítu?

17
00:00:45,875 --> 00:00:48,667
Ale můžeš přijmout, že jsem udělal,
co jsem považoval za správné?

18
00:00:48,750 --> 00:00:50,583
Karli Morgenthau,
jste zatčena.

19
00:00:50,667 --> 00:00:52,208
- Tak o tohle ti šlo?
- Ne, počkej...

20
00:00:52,292 --> 00:00:54,583
- Zaměstnat mě, než přijde pomoc?
- Mluvili jste dost.

21
00:00:54,667 --> 00:00:56,792
Nacisto.

22
00:00:56,875 --> 00:00:59,250
Kdybys měl šanci,
tak si to sérum vezmeš, co?

........