1
00:02:53,060 --> 00:02:58,170
Ang! Ang!

2
00:03:00,720 --> 00:03:03,550
Angsumalin!

3
00:03:06,190 --> 00:03:08,740
Nekřičte.

4
00:03:09,260 --> 00:03:14,960
- Co se děje?
- Přivedli jsme pana inženýra.

5
00:03:14,960 --> 00:03:19,000
- Počkejte. Měli jste ho
odvést do... - Otevři nám.

6
00:03:19,000 --> 00:03:23,640
Počkejte! Počkejte!

7
00:03:37,730 --> 00:03:40,890
Já zatlačím.

8
00:03:45,530 --> 00:03:48,050
Ang!

9
00:03:48,410 --> 00:03:54,430
- Ang! - Říkal jsem,
že pan inženýr něco vydrží.

10
00:03:54,430 --> 00:03:57,560
Vypil toho dost,
ale pořád stojí na nohou.

11
00:03:57,560 --> 00:04:01,610
Pan inženýr je pašák.

12
00:04:02,000 --> 00:04:04,930
- Ang!
- Ang!

13
00:04:04,930 --> 00:04:08,450
Ang, vstávej!

14
00:04:12,320 --> 00:04:16,060
Ang. Co se stalo?

15
00:04:16,060 --> 00:04:18,970
- Nic, mami.
- Kdo to klepe?

16
00:04:18,970 --> 00:04:22,290
Otevři.

17
00:04:22,810 --> 00:04:26,940
Kobori se opil,
tak ho přivedli zpátky.

18
00:04:26,940 --> 00:04:29,700
Běž spát,
já se o něj postarám.

19
00:04:29,700 --> 00:04:33,840
- Dobře.
- Angsumalin.

20
00:04:33,840 --> 00:04:36,750
Ang. Ang.

21
00:04:36,750 --> 00:04:39,850
Už jdu, nekřičte tak.

22
00:04:47,550 --> 00:04:51,010
Proč toho tolik vypil?

23
00:04:51,010 --> 00:04:56,100
Hráli jsme hru.
........