1
00:02:26,041 --> 00:02:28,291
Bože!

2
00:02:28,291 --> 00:02:31,225
<i>Vláda se nenechá vydírat.</i>

3
00:02:31,327 --> 00:02:34,756
<i>Musíme racionalizovat spotřebu
energie a vydržet výpadky</i>

4
00:02:34,760 --> 00:02:38,291
<i>elektřiny, dokud tito
radikálové nepřijmou...</i>

5
00:02:38,342 --> 00:02:40,903
<i>Oni chtějí jen to,
co jim právem náleží.</i>

6
00:02:40,928 --> 00:02:43,804
<i>Tato stávka je pro všechny,
co jsou na dně pyramidy.</i>

7
00:02:43,833 --> 00:02:47,125
<i>Pro všechny, kteří už mají
po krk toho, že s nimi jednají...</i>

8
00:02:47,125 --> 00:02:49,500
Anděli Boží, strážce můj,

9
00:02:49,500 --> 00:02:51,708
rač vždycky být ochránce můj,

10
00:02:51,708 --> 00:02:54,041
mě vždycky veď a napravuj,

11
00:02:54,041 --> 00:02:56,700
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

12
00:03:00,250 --> 00:03:02,583
Dobré ráno, děvenko.

13
00:03:05,691 --> 00:03:09,565
<i>VÝCHODNÍ LONDÝN. LEDEN 1974</i>

14
00:03:10,041 --> 00:03:11,941
<i>Dobré ráno.</i>

15
00:03:14,541 --> 00:03:16,258
<i>Dobré ráno.</i>

16
00:03:20,668 --> 00:03:23,403
<i>VLÁDA S ODBORY VE VÁLCE
ENONOMIKA NA POKRAJI KRIZE</i>

17
00:03:23,403 --> 00:03:29,003
<i>ŘÍZENÉ VÝPADKY ELEKTŘINY KVŮLI ÚSPORÁM
CELOU ZEMI KAŽDÝ VEČER ZAHALÍ DO TMY.</i>

18
00:03:53,875 --> 00:03:55,958
Měli bychom to udělat v noci,

19
00:03:55,958 --> 00:03:57,166
bude více elektřiny.

20
00:03:57,166 --> 00:03:58,375
Méně výpadků.

21
00:03:58,375 --> 00:03:59,541
A co generátor?

22
00:03:59,541 --> 00:04:00,875
Může pokrýt výpadky.

23
00:04:00,875 --> 00:04:04,658
<i>Stanice Východní Londýn
je tu opět s vámi,</i>

........