1
00:00:07,052 --> 00:00:11,181
ROKU 1845 VYPLULY Z ANGLIE
DVĚ LODĚ KRÁLOVSKÉHO NÁMOŘNICTVA,

2
00:00:11,348 --> 00:00:14,893
ABY SE KONEČNĚ POKUSILY OBJEVIT
SPLAVNÝ PRŮJEZD ARKTIDOU.

3
00:00:15,102 --> 00:00:18,605
BYLY TO TECHNICKY
NEJVYSPĚLEJŠÍ LODĚ SVÉ DOBY.

4
00:00:20,107 --> 00:00:23,944
NAPOSLEDY BYLY VIDĚNY EVROPSKÝMI
RYBÁŘI V BAFFINOVĚ ZÁLIVU,

5
00:00:24,152 --> 00:00:28,865
KDE ČEKALY NA VHODNÉ PODMÍNKY PRO
VSTUP DO ARKTICKÉHO LABYRINTU.

6
00:00:31,201 --> 00:00:35,038
OBĚ LODĚ ZMIZELY.

7
00:00:37,624 --> 00:00:41,336
Viděli muže jít pěšky.
Hladověli.

8
00:00:41,545 --> 00:00:42,754
Potkal je?

9
00:00:46,133 --> 00:00:49,678
Viděli jsme tam kapitána.
Říkali mu "Aglooka".

10
00:00:53,348 --> 00:00:54,850
Zeptejte se,...

11
00:00:55,392 --> 00:01:00,772
zda je Aglooka
jeden z těchto mužů.

12
00:01:15,704 --> 00:01:19,750
Mluvil naším jazykem. Umíral.

13
00:01:22,627 --> 00:01:26,590
Ukázal na jih. Říká,
že šli přes pevninu. Domů.

14
00:01:28,258 --> 00:01:30,552
Ale prý už skoro ani nemohli jít.

15
00:01:35,098 --> 00:01:38,769
- A Tuunbaq šel za nimi.
- Tuunbaq?

16
00:01:43,023 --> 00:01:48,570
- Za nimi. Šel. Pořád šel za nimi.
- Někdo je sledoval? Eskymák?

17
00:01:50,364 --> 00:01:52,616
Od šamanů.

18
00:01:55,118 --> 00:01:58,705
Věc, která jí.
Na dvou nohách, a na čtyřech.

19
00:02:00,248 --> 00:02:04,378
Věc ze svalů a kouzel.

20
00:02:04,544 --> 00:02:07,464
Tomu nerozumím.
Popisuje člověka?

21
00:02:07,672 --> 00:02:12,427
Promiňte, sire Jamesi.
Netuším, co popisuje.

22
00:02:14,179 --> 00:02:16,765
........