1
00:00:11,220 --> 00:00:14,723
Bolo raz jedno krásne kráľovstvo.

2
00:00:15,807 --> 00:00:17,601
Nebolo dokonalé.

3
00:00:17,684 --> 00:00:19,895
Veď v ňom žili ľudia.

4
00:00:19,978 --> 00:00:24,525
Ale kráľ bol láskavý a spravodlivý. Polia úrodné.

5
00:00:24,608 --> 00:00:27,861
Vtáky štebotali, deti sa smiali

6
00:00:27,945 --> 00:00:30,239
a ľudia sa radovali.

7
00:00:31,073 --> 00:00:32,866
Až kým jedného dňa

8
00:00:32,950 --> 00:00:36,870
všetko nezachvátila zvláštna temnota.

9
00:00:37,454 --> 00:00:41,166
Temnota, ktorá ľuďom prenikla až do hĺbky srdca,

10
00:00:41,250 --> 00:00:43,669
a pohltila všetko svetlo,

11
00:00:44,253 --> 00:00:48,841
až im nezostalo nič iné ako beznádej.

12
00:00:51,718 --> 00:00:55,138
Kráľ prisľúbil, že temnotu zaženie a ľudí zachráni.

13
00:00:55,222 --> 00:00:57,641
Objavil nesmierne silnú zbraň.

14
00:00:57,724 --> 00:01:00,018
Meč svetla.

15
00:01:00,102 --> 00:01:05,858
Podľa legendy mohol len tento meč zničiť kliatbu a priniesť úsvit.

16
00:01:06,567 --> 00:01:08,360
Hoc sa snažil zo všetkých síl,

17
00:01:08,443 --> 00:01:11,488
ani kráľ ani jeho muži nedokázali získať zbraň,

18
00:01:11,572 --> 00:01:15,617
lebo v nich nezostala ani iskierka nádeje.

19
00:01:17,452 --> 00:01:19,913
Zo zúfalstva vyhlásili turnaj,

20
00:01:19,997 --> 00:01:23,292
aby našli bojovníka hodného meča.

21
00:01:23,375 --> 00:01:27,963
Zo všetkých kútov ríše prišli tí najsilnejší a najodvážnejší bojovníci,

22
00:01:28,547 --> 00:01:33,927
ale predurčený k víťazstvu bol ten najmenší z nich.

23
00:01:35,179 --> 00:01:38,640
Hoci mu uštedrili rany, nepoddal sa.

24
00:01:39,141 --> 00:01:42,769
Odmietal sa vzdať a povstal zas a znovu.

25
00:01:42,853 --> 00:01:46,982
Poháňala ho viera, ktorú neuhasil žiadny úder.

........