1
00:00:23,733 --> 00:00:25,276
Vypadl proud!

2
00:01:19,789 --> 00:01:25,753
VELKÝ LOV

3
00:02:08,337 --> 00:02:09,672
Vypadl proud.

4
00:02:09,755 --> 00:02:11,257
Ve všech pěti obvodech.

5
00:02:11,340 --> 00:02:12,800
Policie potřebuje posily.

6
00:02:12,883 --> 00:02:14,260
-Kde?
-Kde?

7
00:02:14,343 --> 00:02:16,804
Podívej se z okna. Kurva všude.

8
00:02:16,887 --> 00:02:19,390
Tak padejte do ulic!

9
00:02:31,235 --> 00:02:33,946
-Co se sakra děje?
-Říkal jsem to, vy hloupá!

10
00:02:34,029 --> 00:02:35,239
Říkal jsem to!

11
00:02:35,322 --> 00:02:37,867
Krev v těch ulicích je na vašich rukou!

12
00:02:37,908 --> 00:02:39,702
Potřebuju víc než vaše slovo.

13
00:02:39,785 --> 00:02:41,078
Potřebuju důkaz!

14
00:02:41,161 --> 00:02:43,914
Důkaz? Jen se podívejte! Je tu mor!

15
00:02:43,998 --> 00:02:46,667
To vám nestačí? K čertu s vámi!

16
00:02:46,750 --> 00:02:47,710
Poslouchejte.

17
00:02:48,252 --> 00:02:50,546
Řeknu vám, co vím o Čtvrté říši,

18
00:02:50,629 --> 00:02:52,548
ale sundejte mi ta pouta.

19
00:02:52,631 --> 00:02:54,300
Ne. Jste zločinec.

20
00:02:54,383 --> 00:02:56,010
-Nejsem! Prosím!
-Jste vrah.

21
00:02:56,093 --> 00:02:57,511
Ne, jsem spasitel!

22
00:02:57,595 --> 00:03:00,306
Chápete to? Jsem spasitel.

23
00:03:00,389 --> 00:03:02,182
Vidíte? To je kříž.

24
00:03:02,725 --> 00:03:04,643
Jste věřící, ne?

25
........